Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

 • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

 • English

Psichologinio konsultavimo ir socialinių paslaugų skyrius

Skyriaus vedėja – medicinos psichologė dr. Ieva Vaskelienė.
Šiame skyriuje, kurio tikslas suteikti psichologinę bei psichoterapinę pagalbą RVPL besigydantiems pacientams dirba virš 40 skirtingų specialistų: psichologai, socialiniai darbuotojai bei jų padėjėjai, ergoterapeutai, gydytojas psichoterapeutas, gydytojas psichiatras ir meno terapeutė. 

 Medicinos psichologai bei psichoterapeutas atlieka:

 • psichologinį konsultavimą, padedantį įveikti su liga susijusius sunkumus, stiprinti psichikos sveikatą, atrasti savo vidinius sveikatos resursus;
 • psichologinį įvertinimą, padedantį geriau pažinti žmogų ir jo ligą;
 • psichoedukaciją, suteikiančią reikalingų psichologinių žinių apie psichikos sveikatą;
 • šeimos, artimųjų konsultavimą, padedantį geriau suprasti savo artimojo ligą, su ja susijusius iššūkius, palaikymo ir supratingumo reikšmę.

Psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas:

 • įvairių psichikos sutrikimų turintiems asmenims arba asmenims, kuriems įtariama psichikos liga;
 • asmenims, nukreiptiems į RVPL kariniam, darbiniam ir kitokio pobūdžio įvertinimui.

Greta individualių konsultacijų vyksta įvairūs užsiėmimai grupėse. Grupiniai užsiėmimai gali būti skirti:

 • geresniam savęs pažinimui, saviraiškos ir savarankiškumo ugdymui;
 • bendravimo įgūdžių lavinimui, tarpasmeninių santykių supratimui;
 • pasidalinimui savo emociniais išgyvenimais su kitais grupės dalyviais;
 • priklausomybės nuo alkoholio supratimui ir gydymo galimybių aptarimui;
 • mokymuisi atsipalaiduoti atliekant įvairių raumenų grupių įtempimą ir atpalaidavimą arba vaizduotės ir savitaigos pagalba;
 • kitiems tikslams.

Psichoterapija:

Gydytojas psichoterapeutas Valius Sruoga teikia individualios palaikomosios ir atskleidžiamosios psichoterapijos paslaugas, taikydamas psichodinaminės psichoterapijos metodus, priima klinikinių skyrių ir ambulatoriškai besikreipiančius pacientus. Gydytojui psichoterapeutui V. Sruogai galima skambinti tel.: (8 5) 267 03 19 arba 8 698 84408.

Skyriaus psichologai nemokamai konsultuoja ir internetu. Parašykite mums: konsultacija@rvpl.lt.

Skyriaus ergoterapeutai rūpinasi:

Pacientų galimybių atstatymu, palaikymu ar sutrikimų kompensavimu tikslinga veikla, skatinant aktyvumą, reikiamus įgūdžius, įpročius ir vaidmenis įvairiose gyvenimo srityse bei siekiant padėti pacientams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus. Teikiamos paslaugos:

 • kognityvinių funkcijų lavinimas;
 • socialinių įgūdžių lavinimas;
 • emocinių įgūdžių lavinimas;
 • kasdieninių įgūdžių lavinimas;
 • laisvalaikio įgūdžių lavinimas;
 • fizinės sveikatos stiprinimas.

Ergoterapeutai, teikdami paslaugas, atlieka šias funkcijas:

 • vertina pacientų poreikį psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms;
 • sudaro individualius psichosocialinės reabilitacijos paslaugų pacientams planus ir numato konkrečias pagalbos priemones;
 • vykdo pagal individualų planą numatytas intervencijas (konsultuoja ir moko pacientus, lavina jų įgūdžius);
 • vertina paciento pažangą ir pasiektus tikslus;
 • bendradarbiauja su RVPL specialistų komanda;
 • užtikrina ergoterapijos paslaugų tęstinumą bendruomenėje.
Skyriaus socialiniai darbuotojai padeda:

Spręsti ligoninės pacientų socialines problemas, įgalinti pacientus ir jų artimuosius savarankiškai įsitraukti į problemų sprendimą:

 • įvertina paciento poreikį socialinėms paslaugoms gauti, paciento socialinę situaciją ir aplinką bei galimybes spręsti savo problemas;
 • padeda pacientui ir jo artimiesiems pasirinkti tinkamas pagalbos priemones ir būdus;
 • konsultuoja, informuoja ir moko pacientus ir jų artimuosius dėl socialinių garantijų, pagalbos galimybių ligoninėje ir bendruomenėje bei konkrečių veiksmų sprendžiant problemas;
 • įtraukia į pagalbos procesą paciento šeimos narius ir artimuosius;
 • bendradarbiauja ir koordinuoja paslaugas su socialinių ir kitų paslaugų įstaigomis, sprendžiant pacientų problemas ir užtikrinant pagalbos tęstinumą po gydymo ligoninėje;
 • atstovauja pacientų interesus institucijose;
 • organizuoja ir vykdo pacientų sociokultūrinę veiklą, šviečiant aktualiais klausimais ir palaikant socialinius įgūdžius;
 • teikiant paslaugas pacientams glaudžiai bendradarbiauja su kitais ligoninės specialistais.

Bendra informacija teikiama tel.: (8 5) 267 19 91.

Informacija socialiniais klausimais teikiama tel.: (8 5) 267 4480