Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

 • English

Darbo pasiūlymai

Teisininkas (-ė)

Darbo pobūdis

 • atstovavimas ligoninei visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;
 • ieškinių, priešieškinių, skundų, pareiškimų, atsiliepimų rengimas, kitų procesinių veiksmų, susijusių su atstovavimu bylose atlikimas;
 • paklausimų, skundų nagrinėjimas, išvadų, atsakymų rengimas;
 • priverstinės hospitalizacijos teisinių aspektų koordinavimas, pacientų konsultavimas;
 • atstovavimas ligoninei teisme skiriant priverstinį gydymą;
 • įsakymų, taisyklių, tvarkų, nuostatų, pavyzdinių formų ir kitų ligoninės vidaus dokumentų, susijusių su ligoninės veikla, rengimas;
 • viešųjų pirkimų dokumentacijos, sutarčių teisinis vertinimas, sutarčių, jų pakeitimų, susitarimų rengimas

Reikalavimai

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties, išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemos veiklą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę bei civilinį ir administracinį procesus;
 • žinoti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką ir sprendimų būdus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

_______

Medicinos psichologas

Tai pozicija medicinos psichologui, kurį domina darbas psichiatrijos ligoninėje, kuris kupinas smalsumo, atviras iššūkiams bei naujovėms.

Reikalavimai:

 • Medicinos psichologo profesinė kvalifikacija (klinikinės arba sveikatos psichologijos magistro laipsnis).

Privalumas:

 • Darbo patirtis sveikatos priežiūros srityje, grupių vedimo patirtis, rusų kalbos žinios.

Mes Jums siūlome :

 • Galimybę dirbti didžiausioje ir iniciatyviausioje Lietuvoje psichiatrijos įstaigoje;
 • Galimybę kelti kvalifikaciją ir įgyti naujas kompetencijas;
 • Įdomų ir prasmingą darbą;
 • Konkurencingą atlyginimą (bandomuoju laikotarpiu neatskaičius mokesčių 1470 eur.)

_______

Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Darbo pobūdis

 • rengti metinį prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą;
 • CVP IS skelbti planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę;
 • kontroliuoti metinio prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano vykdymą;
 • vykdyti mažos vertės neskelbiamus pirkimus
 • registruoti pirkimų vykdytojų atliktus viešuosius pirkimus ir saugoti atliktų viešųjų pirkimų dokumentus;
 • rengti viešųjų pirkimų sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo projektus;
 • teikti sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, ataskaitas;
 • administruoti CVP IS.

Reikalavimai

 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.
 • gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.

Mes jums siūlome

 • įdomų ir atsakingą darbą;
 • galimybę ugdyti socialines, praktines kompetencijas;
 • galimybę dalyvauti įvairių vidinių projektų ir iniciatyvų įgyvendinime.

Darbo užmokestis didėja priklausomai nuo darbuotojo kompetencijos ir veiklos rezultatų

 

Skambinti darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. tel. (8 5) 267 0401 arba siųsti gyvenimo aprašymą el. paštu adresu: personalas@rvpl.lt