Priėmimo tvarka

Tiek gavus siuntimą, tiek esant skubiam atvejui pirmiausia reikia atvykti į PRIĖMIMO SKYRIŲ.

Skyriuje visą parą budintis psichiatras pagal indikacijas gali nukreipti į vieną iš 17 ligoninės skyrių, iš kurių 8 yra specializuoti:

Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius,
Reanimacijos ir intensyvios terapijos,
Ūmių alkoholinių psichozių,
Gerontopsichiatrijos (moterų),
Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos,
Universitetinis vaikų ir paauglių,
Universitetinis,
Ūmių psichikos sutrikimų,

PRIĖMIMO METU:

Suteikiama būtinoji medicinos pagalba;
Pacientas supažindinamas su teikiamomis paslaugomis, gydymosi sąlygomis, stacionarizavimo tvarka (jeigu yra poreikis);
Pacientas supažindinamas su teisės aktais, reglamentuojančiais asmens teises ir laisves, bei teisių ir laisvių apribojimo teisiniais aspektais;
Esant indikacijoms gali būti atliekamas elektrokardiografinis tyrimas, testavimas dėl narkotikų naudojimo ir gliukozės kiekio kraujo serume nustatymas.

HOSPITALIZACIJOS METU PACIENTAS PRIVALO TURĖTI:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Pensininko ar invalido pažymėjimą, darbo biržos registravimo pažymą, kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu buvo išrašomi lengvatiniai receptai;
Psichiatro siuntimą stacionariniam gydymui;
Esant būtinosios medicininės pagalbos indikacijoms, pacientai hospitalizuojami be siuntimo.
Priėmimo skyriaus tel. nr. +370 5 267 18 40

Adresas: Parko g. 21, Vilnius (patekę į ligoninės teritoriją vadovaukitės nuorodomis ir ieškokite įėjimo dešinėje. Esant būtinybei privažiuoti prie skyriaus, skambinkite ant užtvaro nurodytu telefonu.