Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

  • English

Korupcijos prevencija

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) antikorupcinė programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Ja siekiama užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, šalinti korupcijos apraiškas bei skatinti ligoninės darbuotojų pilietiškumą ir netoleranciją šiam reiškiniui.
“Gerb. RVPL darbuotojai ir pacientai, nelikite abejingi neteisėtai veiklai. Pastebėję neteisėtus veiksmus – korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kreipkitės vienu iš nurodytų telefonų ar elektroninio pašto adresų. Kovokime su korupcija kartu.” – RVPL direktorius med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius
Susidūrus VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje su korupcinio pobūdžio veikla, kreipkitės:

  1.  Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis el. paštu – prevencija@rvpl.lt. 2022.10.11 korupcijos prevencijos specialistės pareigas eina Svajūnė Klemkienė
    Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos ligoninėje tikslais;
  2. Į Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis nemokamu telefonu 880066004 (spaudžiant 2) arba el. paštu korupcija@sam.lt ;
  3. Į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), vykdančios baudžiamąjį persekiojimą ir atskleidžiančios Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimą, “karštąją liniją” telefonu (8 5) 266 3333, el.p. pranesk@stt.lt .

Įstaigos vadovo kreipimasis

Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės

DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS

2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma STT pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas atliekantį asmenį patvirtinimo. 

Išvada dėl KD skyriaus patikrinimo

Pacientų apklausa ‘Mano požiūris į korupciją“

Darbuotojų apklausa „Mano požiūris į korupciją“

Įsakymas apie pareigybes dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją