Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
 • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
 • English

Korupcijos prevencija

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL)  administracija siekia, kad RVPL nebūtų korupcijos apraiškų. Korupcijos apraiškos yra ne tik kyšininkavimas, papirkimas, bet ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar tarnybos pareigų neatlikimas. Už korupcinius veiksmus Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę.

„Gerb. RVPL darbuotojai ir pacientai, nelikite abejingi neteisėtai veiklai. Pastebėję neteisėtus veiksmus – korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kreipkitės vienu iš nurodytų telefonų ar elektroninio pašto adresų. Kovokime su korupcija kartu.” – RVPL direktorius med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius.

RVPL vadovo kreipimasis

Informavimas apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikas RVPL

Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti  telefonu, raštu arba el.paštu darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją, arba žemiau pateiktą formą:

Korupcijos prevencijos veiklos specialistas
prevencija@rvpl.lt

  Taip pat apie galimus korupcijos atvejus RVPL galite pranešti:

  LR Sveikatos apsaugos ministerijai: anonimiškai nemokamu telefonu 8 80066004 arba elektroniniu paštu korupcija@sam.lt;

  Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): bendru pasitikėjimo telefonu 8 5 2663333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba STT svetainėje pasirinkus nuorodą „Pranešti“;

  Policijai: bendruoju pagalbos telefonu 112.

  Teikdami informaciją apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, pageidautina, jog nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas, skundžiamus veiksmus ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes, savo vardą ir pavardę bei būdą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymą.

  Informuojame, jog RVPL užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos RVPL tikslais.

  Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

  Korupcijos prevencijos priemonių planai
  Korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai
  RVPL pareigybių sąrašas, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą:
  Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas
  Apklausos
  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
  Ataskaitos
  Parama
  Kita aktuali informacija

  2022 m. nebuvo nustatytų korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų.

  2022 m. Pranešimų kanalais nebuvo gautų pranešimų dėl korupcinių atvejų.

  2023 m. nebuvo nustatytų korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų.

  2023 m. pranešimų kanalais nebuvo gautų pranešimų dėl korupcinių atvejų.

  2019 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 1

  2020 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 1

  2022 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 0

  2023 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 2

  RVPL direktoriaus nušalinimai

   

  Antikorupcinis švietimas 

  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacija:
  https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija
  https://sam.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija

  Lietuvos Respublikos prokuratūros informacija:
  https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954

  Skaidrumo akademija

  Geroji praktika Archive • Skaidrumo akademija

  Lankstinukas „Korupcijai – ne”