Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
 • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
 • English

Korupcijos prevencija

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL)  administracija siekia, kad RVPL nebūtų korupcijos apraiškų. Korupcijos apraiškos yra ne tik kyšininkavimas, papirkimas, bet ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar tarnybos pareigų neatlikimas. Už korupcinius veiksmus Lietuvos Respublikos įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę.

„Gerb. RVPL darbuotojai ir pacientai, nelikite abejingi neteisėtai veiklai. Pastebėję neteisėtus veiksmus – korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kreipkitės vienu iš nurodytų telefonų ar elektroninio pašto adresų. Kovokime su korupcija kartu.” – RVPL direktorius med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius.

RVPL vadovo kreipimasis

Informavimas apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikas RVPL

Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus galite informuoti  telefonu, raštu arba el.paštu darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją, arba žemiau pateiktą formą:

Korupcijos prevencijos veiklos specialistė
Viktorija Bučinskaitė
Tel. 8 602 35 949
prevencija@rvpl.lt

  Taip pat apie galimus korupcijos atvejus RVPL galite pranešti:

  LR Sveikatos apsaugos ministerijai: anonimiškai nemokamu telefonu 8 80066004 arba elektroniniu paštu korupcija@sam.lt;

  Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): bendru pasitikėjimo telefonu 8 5 2663333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba STT svetainėje pasirinkus nuorodą „Pranešti“;

  Policijai: bendruoju pagalbos telefonu 112.

  Teikdami informaciją apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, pageidautina, jog nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas, skundžiamus veiksmus ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes, savo vardą ir pavardę bei būdą, kuriuo norėtumėte gauti atsakymą.

  Informuojame, jog RVPL užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos RVPL tikslais.

  Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus

  Korupcijos prevencijos priemonių planai

  Korupcijos prevencijos programa_2021-2023

  2021-2023 metų Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

  RVPL_korupcijos prevencijos priemonių planas_2023-2025

  Šakinis korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 20232025 metų veiksmų planas

  Korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai 

  Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės.

  Antikorupcinio elgesio kodeksas

  Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės

  Dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas

  Korupcijos prevencijos politika

  Interesų valdymo politika

  Pranešimo apie nusišalinimą forma

  Pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairės

  RVPL pareigybių sąrašas, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą:

  Įsakymas_pareigybių, dėl kurių kreipiamasi į STT sąrašas_2023

  Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

  Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo

  VTEK deklaravimo atmintinė

  Kaip teisingai užpildyti privačių interesų deklaraciją PINREG_Skaidrės

  RVPL_Deklaravimo atmintinė

  Apklausos

  Pacientų apklausa „Mano požiūris į korupciją”_2020

  Darbuotojų apklausa „Mano požiūris į korupciją”_2020

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

  Išvada dėl KD skyriaus patikrinimo

  Ataskaitos

  2021-2023 metų Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

  Ataskaita_deklaravimo planinis patikrinimas_20230420_ sutrumpinta

  RVPL_2023-2025 korupcijos prevencijos priemonių plano ataskaita I – II ketv

  Kita aktuali informacija 

  2022 m. nebuvo nustatytų korupcijos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčių atvejų.

  2022 m. Pranešimų kanalais nebuvo gautų pranešimų dėl korupcinių atvejų.

  2019 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 1

  2020 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 1

  2022 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 0

  2023 m. užregistruoti nusišalinimai dėl interesų konfliktų situacijų  – 2

  RVPL direktoriaus nušalinimai

  RVPL direktoriaus nušalinimas nuo visų sprendimų susijusių su VšĮ Rastis rengimo, svarstymo, priėmimo ir kitų pareigų atlikimo

  RVPL direktoriaus nušalinimas nuo visų sprendimų, susijusių su Vilniaus universitetu, rengimo, svarstymo, priėmimo ir kitų pareigų atlikimo

  RVPL direktoriaus nušalinimas nuo visų sprendimų, susijusių su darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir Psichologinio konsultavimo ir socialinės pagalbos sk. rengimo ir kt.

  LR SAM 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. K-916 pakeitimas

  Antikorupcinis švietimas 

  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacija:
  https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija
  https://sam.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija

  Lietuvos Respublikos prokuratūros informacija:
  https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954

  Skaidrumo akademija

  Geroji praktika Archive • Skaidrumo akademija

  Lankstinukas „Korupcijai – ne”