Dienos stacionaras

Dienos stacionaras – galimybė sveikti ir ligoninėje lankytis tik dienos metu, o vakare grįžti ilsėtis į namus.

Tokia sąlyga svarbi ne tik emocinei paciento gerovei, bet ir tikslesniam ligos analizavimui: stebint pacientą, neatskirtą nuo jo realios aplinkos (namų, draugų, bendruomenės), galima atsekti ryšį tarp ligos simptomų ir jo gyvenimo būdo, taip tiksliau nustatyti ligos priežastis ir stebėti eigą.

Skyriuje teikiamos paslaugos (pagal individualų planą):

>Psichikos būklės įvertinimas ir medikamentinio gydymo skyrimas (visi medikamentai gydymosi laikotarpiu nemokami)
>Psichodiagnostika
>Individuali ir grupinė psichoterapija
> Užimtumo terapija:
– mankšta;
– meno terapija;
– piešimas, lipdymas, tapyba, vitražai, lankstymas, pynimas;
– filmų peržiūra ir aptarimas;
– muzikos terapija;
– judesio terapija;
– dalyvavimas ligoninėje vykstančiuose renginiuose;
– rankdarbiai;
– naudojimasis internetu.
Taip pat vyksta autogeninės treniruotės, psichoedukacija, taikoma šviesos terapija.

Pageidaujantys gydytis dienos stacionare turi kreiptis į RVPL priėmimo skyrių darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą, sveikatos draustumą patvirtinantį dokumentą ir psichiatro siuntimą. Taip pat į skyrių gali būti siunčiami pacientai po gydymosi RVPL stacionare.