Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
 • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
 • English

Pacientų teisės ir pareigos

PACIENTŲ TEISĖS

 

TEISĖ Į TEISINĘ PAGALBĄ:

Nuotolinė teisinė pagalba: https://teisis.lt/external/home/main

Platformoje teisis.lt:
 • visi Lietuvos piliečiai gali gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą: teisines konsultacijas, teisinę informaciją, tam tikrų dokumentų užpildymo paslaugas;
 • pažeidžiamiausių visuomenės grupių atstovai gali gauti advokato pagalbą, atsižvelgiant į jo veiklos teritoriją, specializaciją, kalbas, kuriomis jis teikia paslaugas.

TEISĖ Į PRIVATUMĄ

 • RVPL pacientai ir visi jaučiantys poreikį anoniminei psichologinei pagalbai gali anonimiškai ir nemokamai parašyti laišką RVPL psichologams adresu: konsultacija@rvpl.lt. Dar daugiau anoniminės nemokamos pagalbos būdų rasite čia: https://tuesi.lt/noriu-bendrauti/
 • Pacientai turi teisę neinformuoti darbdavio apie konkretų savo ligos pobūdį – tikslios informacijos darbdavys tiesiog nemato (išskyrus atvejus, kai to reikalauja specifinės pareigos). Informacija be leidimo neatskleidžiama ir kitiems tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, teisėsaugai), nebent ji yra tiesiogiai naudinga tyrimui ar pačiam pacientui.
 • Gerbiant pacientų atvaizdo privatumą, ligoninėje bei jos teritorijoje draudžiama be leidimo filmuoti ir fotografuoti. Dėl šių priežasčių ribojamas pacientų naudojimasis išmaniaisiais telefonais, tačiau jais visada galima pasinaudoti esant būtiniausiems poreikiams (arba naudoti neišmanųjį telefoną).

TEISĖ Į INFORMACIJĄ  BEI ĮSITRAUKIMĄ Į GYDYMĄ

 • Kiekvienas pacientas yra informuojamas apie jo sveikatos būklę bei gydymo planą. Kiekvienas pacientas taip pat turi teisę sužinoti ir apie alternatyvius gydymo planus bei teisę juos pasirinkti.

TEISĖ NEPATIRTI ORUMĄ ŽEMINANČIO ELGESIO

 • Vis dar viena aktualiausių problemų visame pasaulyje – fizinis pacientų suvaržymas. Siekdami sumažinti šios priemonės poreikį bei šalutinį poveikį iki minimumo, ligoninėje įdiegėme fizinio suvaržymo monitoringą. (Šiandien fizinio suvaržymo stebėsenos būtinybę numato jau ir LR įstatymai).

Darbuotojai taip pat yra nuolatos apmokomi, kaip etiškai suvaldyti galimą pacientų agresiją. Siekiamybė – ir toliau dar labiau mažinti fizinio suvaržymo poreikį. „Iš esmės fizinis suvaržymas yra paradoksali priemonė: tai tartum baudimas už tai, kad ir taip turi problemų“, – rašoma organizacijos „Mental Health Europe“ pranešime. (https://www.mhe-sme.org/hrd19/…).

TEISĖ Į PILNAVERTĮ SOCIALINĮ GYVENIMĄ

 • Gerbdami pacientų asmeninį gyvenimą bei siekdami sėkmingos jų integracijos visuomenėje, siūlome galimybę sveikti neatitrūkstant nuo kasdienybės – tai dienos stacionaro paslauga, kuriame dieną pacientui teikiamos reikiamos paslaugos, o vakare jis gali sugrįžti į namus. SVARBU: dėl COVID-19 prevencijos dienos stacionaro veikla laikinai sustabdyta.
 • Kiekvienas pacientas turi teisę ne tik gauti gydymo paslaugas, bet ir užsiimti kitomis veiklomis pagal galimybes: tai gali būti fizinė veikla, terapinė veikla ar specializuotos paskaitos bei susitikimai su NVO atstovais. (Siekiant COVID-19 prevencijos dalis veiklų vėlgi laikinai sustabdytos).

TEISĖ GAUTI PASLAUGAS NEPAISANT…

 • Nepaisant tautybės, socialinės padėties ar kitų faktorių – būtinąją pagalbą teikiame ne tik Lietuvos piliečiams, taip pat siekiame padėti tiems, kuriems nugarą atsuka ne viena institucija.

Skundų pateikimo Akreditavimo tarnybai rekomendacijos

PACIENTŲ PAREIGOS

 • Gerbti kitų pacientų ramybę ir privatumą (netriukšmauti, nefilmuoti/nefotografuoti, neįrašinėti kitų pacientų).
 • Informuoti gydytojus apie savo savijautą, atsakingai vadovautis gydytojų rekomendacijomis.
 • Laikytis numatytos slaugos dienotvarkės.
 • Laikytis kitų skyriaus vidaus tvarkos taisyklių.

Draudžiama:

 • vartoti psichoaktyvias medžiagas
 •  rūkyti
 • vykdyti prekybą

Dažniausiai užduodami klausimai