Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Darbo užmokestis

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

2022 m. 2023 m. IV ketv.
2023 m. IV ketv.
Pareigybių grupės Nustatytasis Vidutinis darbo užmokestis EUR Darbuotojų skaičius Nustatytasis Vidutinis darbo užmokestis EUR
1. Administracija
1937 46 2112
2. Gydytojai (psichiatrai, asistentai, rezidentai, medicinos psichologai))
3049 112 2853
3. Slaugytojai
2325 154 2447
4. Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
1534 45 1595
5. Kitas personalas, neteikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
1048 249 1219

Pastaba: Informacija apie Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“. <\p>

2022 m. vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Viso
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,8 3139,5 91,67 3121,3 92,7 3203,1 97.15 3611,97
2. SLAUGYTOJAI 164,5 1934,6 167,75 2014,7 166,25 2036,6 166,17 2399,46
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 43,7 1515,7 44,3 1458,1 46,8 1502,1 48,00 1765,07
4. ADMINISTRACIJA 40,2 1781,9 39,3 1944,4 41,0 1987,5 43,42 2356,61
5. KITAS PERSONALAS 253,7 919,0 255,8 945,5 259,8 947,4 257,33 1194,12
Viso 581,69 1651,0 947,4 1681,6 606,6 1703,7 612,07 2032,37

 

2021 m. vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Viso
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,52 3275,2 89,52 3373,8 87,4 3152,1 93,5 3812,3
2. SLAUGYTOJAI 158,58 2133,6 166,5 2123 166,6 1970,0 167,0 2505,8
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 40,25 1442,4 44,58 1357,6 41,8 1333,7 44,2 1872,2
4. ADMINISTRACIJA 41 1889,4 39,75 1939,1 46,8 2097,4 39,5 2393,4
5. KITAS PERSONALAS 248,33 933,3 256,08 905,8 248,3 866,3 252,7 1202,3
Viso 581,69 1739,7 596,44 1718,7 590,8 1646,3 597,1 2105,2

 

2020 m. Vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,14 3083,3
2. SLAUGYTOJAI 165,19 1945
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 44,1 1373,6
4. ADMINISTRACIJA 38,9 1907,4
5. KITAS PERSONALAS 252,5 840,7
Viso 593,84 1609,1