Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

  • English

Darbo užmokestis

 

2021 m. vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Viso
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur) Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,52 3275,2 89,52 3373,8
2. SLAUGYTOJAI 158,58 2133,6 166,5 2123
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 40,25 1442,4 44,58 1357,6
4. ADMINISTRACIJA 41 1889,4 39,75 1939,1
5. KITAS PERSONALAS 248,33 933,3 256,08 905,8
Viso 581,69 1739,7 596,44 1718,7

 

2020 m. Vidutinis darbo užmokestis (etatui) EUR
Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius VDU (eur)
1. GYDYTOJAI 93,14 3083,3
2. SLAUGYTOJAI 165,19 1945
3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASP 44,1 1373,6
4. ADMINISTRACIJA 38,9 1907,4
5. KITAS PERSONALAS 252,5 840,7
Viso 593,84 1609,1