Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

2019 metų vidutinis darbo užmokestis

Grupė Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis (€)
Administracija
Gydytojai
Slaugytojai
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas
Kitas personalas
Bendras vidutinis