Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

  • English

Darbo užmokestis

2018 metų III–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis (€)
Administracija 51 1036
Gydytojai 109 1645
Slaugytojai 165 1053
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 44 833
Kitas personalas 241 529
Bendras vidutinis 610 935

2018 metų II–o ketvirčio (birželis)

Grupė Darbuotojų skaičius Darbo užmokestis (€)
Administracija 49 1184,23
Gydytojai 107 1580,92
Slaugytojai 169 1013,40
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 42 795,86
Kitas personalas 235 530,18
Bendras vidutinis 602 924,37

2018 metų II–o ketvirčio 2-jų mėnesių (balandžio ir gegužės) vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 85 1251
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 43 1096
Slaugytojai 171 923
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 20 740
Kitas personalas 283 640
Bendras vidutinis 601 842

2018 metų I–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 87 1202
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 41 1091
Slaugytojai 173 884
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 19 755
Kitas personalas 295 609
Bendras vidutinis 620 809

2017 metų IV–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 92 1189
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 41 1063
Slaugytojai 169 901
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 19 787
Kitas personalas 296 580
Bendras vidutinis 616 797

2017 metų III–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 91 1217
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 43 1079
Slaugytojai 171 871
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 19 867
Kitas personalas 295 563
Bendras vidutinis 620 795

2017 metų II–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 92 1200
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 44 1089
Slaugytojai 177 833
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 20 841
Kitas personalas 298 549
Bendras vidutinis 631 770

2017 metų I–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 93 1178
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 46 1091
Slaugytojai 176 807
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 21 814
Kitas personalas 293 529
Bendras vidutinis 629 754

2016 metų IV–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 92 1166
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 47 1054
Slaugytojai 174 823
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 21 802
Kitas personalas 291 552
Bendras vidutinis 625 763

2016 metų III–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 90 1202
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 48 1031
Slaugytojai 174 829
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 20 896
Kitas personalas 292 551
Bendras vidutinis 625 770

2016 metų II–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 90 1192
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 47 1008
Slaugytojai 173 751
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 20 744
Kitas personalas 291 516
Bendras vidutinis 620 724

2016 metų I–o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 92 1082
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 46 994
Slaugytojai 175 749
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 22 733
Kitas personalas 291 507
Bendras vidutinis 626 703

2015 metų IV –o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Grupė Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (€)
Gydytojai 92 1090
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 47 1006
Slaugytojai 174 762
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 21 759
Kitas personalas 293 487
Bendras 626 700

2014m.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2014 m.  I ktv. 2014 m.  I ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Darbuotojų skaičius 2014 m.  II ktv. 2014 m.  II ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Darbuotojų skaičius 2014 m.  III ktv. 2014 m.  III ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Darbuotojų skaičius 2014 m.  IV ktv. 2014 m.  IV ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Vadovybė  6  6409  6 5504 6 6471  6 6581
Skyrių vedėjai 30  4634  30  4889 30 4789  30  4896
Gydytojai ir jiems prilygintas personalas 94  3200  89  3230 92 3020  92  3182
Vyr. slaugos administratorės  19  2448  18  2480 19 2657  19  2320
Slaugytojai ir jiems prilygintas personalas  191  2061  192  2069 196 2048  192  2068
Pagalbiniai darbuotojai  227  1128  226  1135 229 1130  232  1132
Kiti specialistai  49  1979  48  2054 48 2040  50  1997
Ūkio skyriaus darbuotojai  38  1256  38  1312 37 1359  39  1227

2013 m.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2013 m.  I ktv. 2013 m.  I ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Darbuotojų skaičius 2013 m. II ktv. 2013 m. II ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Darbuotojų skaičius 2013 m. III ktv. 2013 m. III ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Darbuotojų skaičius 2013 m. IV ktv. 2013 m. IV ketv. vidutinis mėn. darbo užmokestis (Lt)
(bruto, neatskaičius mokesčių)
Vadovybė  6  7518 6 7077 6 6744 6 6430
Skyrių vedėjai  32  4970 31 5038 30 5005 30 4734
Gydytojai ir jiems prilygintas personalas  93  3222 92 3234 99 3117 98 3133
Vyr. slaugos administratorės  17  2614 18 2392 18 2670 19 2398
Slaugytojai ir jiems prilygintas personalas  195  2217 194 2267 192 2221 191 2161
Pagalbiniai darbuotojai  229  1138 229 1141 225 1139 225 1135
Kiti specialistai  46  1971 48 2024 48 2027 48 2001
Ūkio skyriaus darbuotojai  41  1292 40 1266 38 1355 38 1347