Vadovo darbotvarkė

Vadovo darbotvarkė

Skelbiama informacija apie įstaigos vadovo iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti asmenys.

2020 m.

Sausio 15-17 d. – Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius išvykes į komandiruotę Japonijoje, Kaga mieste. Dalyvauja „3rd Dementia International Asian Meeting“.