Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Vadovo darbotvarkė

Skelbiama informacija apie įstaigos vadovo iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti asmenys.

Kiekvieną pirmadienį 14.00 – 15.30 – VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų koordinacinis posėdis;

Kiekvieną trečiadienį nuo  9.30 iki12.00 val. – VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės administracijos posėdis.

Kiekvieną ketvirtadienį nuo 14.00 val. – VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės visuotinis darbuotojų susirinkimas.

Kitais klausimai kreiptis elektroniniu paštu: psichiatrija@rvpl.lt

Prof. dr. Arūnas Germanavičius
Prof. dr. Arūnas Germanavičius