Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Veiklos sritys

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ (RVPL) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. RVPL yra specializuota psichikos sveikatos priežiūros įstaiga pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai. Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindines įstaigos veiklos sritys:

1. organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija;
2. nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas;
3. būtinosios pagalbos teikimas.

Įstaigos veiklos rūšys:

1. specializuotų ligoninių veikla;
2. medicininės praktikos veikla;
3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
4. medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai;
5. kvalifikacijos tobulinimas;
6. įstaiga turi teisę vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą.

RVPL teikiama psichiatrinė pagalba: diagnozuojami ir gydomi psichikos sutrikimai, taikomos profilaktikos priemonės siekiant išvengti atkryčių, teikiama visokeriopa pagalba, padedanti pacientams prisitaikyti visuomenėje.

Ligoninė teikia antrinio ir tretinio lygio paslaugas visos šalies gyventojams. Tai viena didžiausių ir moderniausių gydymo įstaigų Lietuvoje. Čia ne tik gydoma, bet ir dirbamas mokslo tiriamasis bei pedagoginis darbas: rengiami gydytojai ir slaugytojai, rūpinamasi gyventojų sveikatingumu, diegiami naujausi tyrimų ir gydymo metodai bei pažangiausios psichiatrijos darbo formos.