Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Viešųjų pirkimų, Išteklių planavimo ir sutarčIų skyrius

Telefonas (8 5) 267 16 02

Viešųjų pirkimų specialistų funkcijos:

  • organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus,
  • nustatyti pirkimų vertes,
  • tvarkyti viešųjų pirkimų apskaitą ir pirkimo dokumentus,
  • rengti pirkimo sutarčių projektus, dalyvauti derybose su tiekėjais,
  • planuoti įstaigos pajamas ir išlaidas,
  • kaupti ir sisteminti suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų duomenis,
  • vykdyti medikamentų bei receptų vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kompensuojamiesiems iš PSDF biudžeto lėšų naudojimo apskaitą ir analizę.

Rengia metinį RVPL viešųjų pirkimų planą ir kontroliuoja jo vykdymą.