Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Ryšių su visuomene skyrius

Telefonas (8 5) 267 03 32

Skyriaus vedėja – Janina Utkuvienė

1995m. kovo mėn. ligoninėje buvo suformuotas Psichikos sveikatos priežiūros tyrimo ir planavimo centras (PSPTPC), kurio vienas iš skyrių – Informacijos ir ryšių – ėmėsi sveikatos informacinės sistemos kūrimo darbų.

Nuo 1996m. rudens skyriui pradėjo vadovauti Janina Utkuvienė. Nors skyrius ir nedidelis, tačiau imtasi ir norėta aprėpti kuo daugiau sričių: pacientų informavimo, sveikatos žinių propagavimo,  informacijos perdavimo bei keitimosi ne tik plačiajai visuomenei, bet ir sveikatos priežiūros specialistams.

Visų darbų pradžia – leidybinis darbas. Pirmieji leidiniai buvo skirti plačiajai visuomenei. Mūsų tikslas – informuoti ir šviesti visuomenę, keisti jos nusistovėjusį požiūrį į psichikos ligonius ir juos supančią aplinką. Suprantama, kad žmonės sergantys psichikos ligomis, nesugeba kritiškai vertinti savo būklės, poelgių, aplinkos. Jų artimieji lengvesnes psichikos ligas bando gydyti patys, tačiau ligoniui tai gali tik pakenkti.

Atvirai pasakyti, kad tu sergi sunkia somatine liga – įprastas, nieko negąsdinantis dalykas, tačiau psichikos ligos vis dar kelia baimę, nežinią, jų nepagrįstai gėdijamasi, vengiama lankytis pas psichiatrus.

Visa tai žinodami ir jausdami atsakomybę už tokį netinkamą visuomenės požiūrį, ėmėmės švietėjiškos leidybinės veiklos

Neapsiribojome vien tik leidybiniu darbu ligoninės bibliotekos bazės ir jos fondų pagrindu. Atsiradus ir ištobulėjus elektroninėms informacijos pateikimo ir perdavimo sistemoms, atsirado ir didžiulis poreikis gauti automatizuotą informaciją, mokytis kompiuterinio raštingumo.

1996m. ligoninės generalinis direktorius V. Mačiulis kreipėsi į VU Skaičiavimo centrą, kad suteiktų teisę naudotis VU kompiuterių tinklo resursais. Taip ligoninės darbuotojai gavo pirmuosius 10 elektroninio pašto adresų ir priėjimą prie Internet’o – studijoms ir mokslo tiriamajam darbui. Apie įdiegiamas naujoves ir automatizuotas informacinės medžiagos paieškų galimybes buvo informuojami ligoninės specialistai.

Tais pačiais metais užmezgėme glaudžius ryšius su Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriumi (LMB IS), kuriam vadovauja Regina Vaišvilienė. Mums labai pravertė LMB IS darbuotojų ilgametė patirtis ir pagalba. Nuolat gaudavome bibliografinius – informacinius leidinius : “Current contents: Clinical medicine”(nuo 1974m.). Šio skyriaus darbuotojai ne tik mokė mus atlikti paieškas duomenų bazėse, bet ir instaliavo bei supažindino su Grateful Med programa. Turėjome galimybę naudotis JAV Nacionalinės medicinos bibliotekos resursais.

Įsisavinus naujausias technologijas, informacijos plėtra ligoninėje tapo operatyvi ir labiau kvalifikuota.

Nuo 1999m. pradžios dėl pasikeitusio darbų pobūdžio keitėsi Informacijos ir ryšių skyriaus pavadinimas bei komanda. Skyrius pavadintas Informacijos skyriumi (IS). Nuo 2004 m. pavasario skyrius pavadintas Ryšių su visuomene skyriumi.

2008 m., reorganizavus ligoninės struktūrą, Ryšių su visuomene skyriaus padaliniu tapo biblioteka. Dabar skyriuje dirba: skyriaus vedėja J. Utkuvienė, vertėjas V. Banaitis, vyriausioji bibliotekininkė E. Borisova, bibliotekininkė J.Belousienė.

Darbų bei idėjų netrūksta. Ateityje planuojame leidinius leisti finansiškai prieinamesne forma – elektronine versija.

Be abejo, sveikatos informacijos srityje dar daug galima nuveikti, kad būtų galima suteikti visuomenei bei pacientams geriausią pagalbą.