Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Informacinių technologijų skyrius

RVPL skaičiavimo centras buvo įkurtas 1990 m. lapkričio mėn. Tuo metu čia buvo sumontuotos dvi skaičiavimo mašinos CM 1420. 1991 m. kovo mėn. buvo pradėta eksploatuoti darbo užmokesčio skaičiavimo programa. Tuo metu tai buvo moderni sistema, padaryta ADABAS DB kalbos pagrindu. Skaičiavimo centre dirbo 3 programuotojai ir 2 inžinieriai elektronikai. Dar po metų buvo pradėtas skaičiuoti ligoninės meniu, o dar vėliau pradėta eksploatuoti elementari ligoninės pacientų apskaitos- statistikos programa.

Pirmas personalinis kompiuteris ligoninę pasiekė tik 1991 metų pabaigoje. 1993 m. šis kompiuteris buvo sujungtas su CM 1420 tam, kad duomenis, esančius CM mašinoje būtų galima panaudoti atsiskaitymams su SODRA. Visi priskaitymai būdavo persiunčiami į personalinį kompiuterį, o čia buvo formuojamos duomenų bazės Sodrai.

Tik 1999 m., iškilus 2000 m. problemai, teko nutraukti darbą CM tipo mašinomis. Tuo metu darbuotojų skaičiavimo centre sumažėjo, bet tas nesukliudė patiems nutiesti vietinį kompiuterinį 10 darbo vietų tinklą ir, neradus tinkamos ir nebrangios programos ligoninės darbuotojų darbo užmokesčiui skaičiuoti, sukurti ją patiems. 2000 metus jau pasitikome su nauja darbo užmokesčio ir kadrų apskaitos programa.

2001 metų pradžia dar įsimintinesnė, nes rėmėjų pagalba visoje ligoninėje buvo išvedžioti optinio kompiuterinio tinklo kabeliai ir sukurtos papildomai 38 darbo vietos.

2002 metų sausio mėnesį pradėjome vesti kompiuterizuotą ligonių gydymo lapų apskaitą. Užbaigus šį programų kompleksą, bus galima monitoriuje matyti visus ligonio gydymo lapus, skaityti epikrizes, vesti statistikinę apskaitą. 2002 m. balandžio mėn. UAB „5 kontinentai“ pradėjo tiekti mūsų ligoninei interneto paslaugas. Tą patį mėnesį, pasikeitus darbo technologijoms, Skaičiavimo centras buvo pervadintas į Informacinių technologijų skyrių.

Mūsų e-paštas: itskyrius eta rvpl.lt