Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Bendruomenės ir biopsichosocialinės psichiatrijos skyrius

Telefonas (8 5) 267 06 13

Skyriaus vedėja – gyd. Danguolė Regina Survilaitė
Slaugytoja – Dijana Gaurilčikienė

2005 m. gruodžio 1 dieną Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (RVPL) įsteigtas Bendruomenės ir biopsichosocialinės psichiatrijos skyrius.

Skyriaus uždaviniai:

  1. Aktyviai rūpintis ligonių, išrašomų iš RVPL, tolesniu likimu ir jų integracija į visuomenę.
  2. Palaikyti ryšį tarp RVPL skyrių ir psichikos sveikatos centrų, globos įstaigų, psichosocialinės reabilitacijos centrų.
  3. Palaikyti glaudžius santykius su nevyriausybinėmis organizacijomis, esančiomis RVPL aptarnaujamoje zonoje ir dirbančiomis psichikos sveikatos srityje,.
  4. Vykdyti akcijas ir projektus, skirtus visuomenei šviesti apie psichikos sutrikimus, jų profilaktiką ir būtiną pagalbą jais sergant.
  5. Rūpintis psichikos pacientų teisėmis visose grandyse.