Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

2 skyrius

Telefonas (8 5) 267 17 27

Skyriaus vedėja – gyd. Audronė Grubliauskienė

2-ame skyriuje gydomos  pacientės, kurioms reikalingas gydymas psichiatrijos stacionare.

Kiekvienos pacientės sveikata skyriuje rūpinasi medikų kolektyvas-komanda. Ją sudaro gydytojas psichiatras, psichologas, slaugos specialistai, socialinis darbuotojas, užimtumo terapeutas, psichoterapeutas. Kiekvienai pacientei sudaromas individualus tyrimų ir gydymo planas, kuris tiksliai atitinka pacientės ligos ypatumus, poreikius, ir galimybes. Skyriuje gydomos įvairiais psichikos sutrikimais sergančios pacientės: neuroziniais, stresiniais, somatoforminiais, nuotaikos, asmenybės ir elgesio sutrikimais, turinčios priklausomybę psichoaktyvioms medžiagoms, sergančios kitais lėtiniais psichikos sutrikimais.

Gydymas yra kompleksinis, t.y. gydymo proceso metu taikomi tiek medikamentai, tiek psichoterapija, tiek psichosocialinė reabilitacija. Pastaraisiais metais psichiatrijoje atrasta daug naujų medikamentų, kuriais saugiau ir efektyviau gydomi pacientai. Nauji antipsichoziniai vaistai, dar vadinami atipiniais antipsichotikais, pasižymi išskirtinėmis savybėmis ir gerokai skiriasi nuo tradicinių anksčiau vartotų medikamentų: jie beveik nesukelia šalutinių reiškinių, pasižymi ypač geru toleravimu. Skyriuje pacienčių gydymui plačiai taikomi visi naujieji antipsichoziniai vaistai, t.y. risperidonas, olanzapinas, klozapinas, amisulpridas, ziprazidonas.

Nemažą besigydančių skyriuje dalį sudaro depresija sergančios pacientės. Jos taip pat gydomos pačiais naujausiais antidepresantais: escitalopramu, citalopramu, fluvoksaminu, fluoksetinu, sertralinu, paroksetinu, venlafaksinu, mirtazapinu ir kitais naujos kartos vaistais nuo depresijos. Kai kurių ligų gydymui gana dažnai taikoma elektros impulsų terapija, refleksoterapija, masažas ir kitos procedūros. Pacientų būklė, esant reikalui, operatyviai įvertinama kitų specialybių gydytojų: chirurgo, terapeuto, neurologo, dermatovenerologo, ginekologo, okulisto ir kitų sričių specialistų, taikomas jų paskirtas gydymas. Skyriuje plačiai taikoma psichoterapija ir psichosocialinė reabilitacija, užimtumo ir meno terapija. Socialinis darbuotojas pacientėms padeda spręsti jų socialines, buitines problemas. Greitesniam pasveikimui reikšmės turi ir priemonės, susijusios su pacientų darbinių, adaptacinių įgūdžių atstatymu, todėl skyriuje įkurta užimtumo ir meno studija, kurioje pacientai, vadovaujami užimtumo terapeuto, gali mokytis atlikti smulkius buities darbus, piešti, skaityti,. Taip pat pacientės gali dalyvauti ligoninės klubo veikloje, kartu su užimtumo terapeutu vykti į ekskursijas, muziejus, parodas, lankytis ligoninėje organizuojamuose koncertuose ir kituose kultūriniuose renginiuose.

Skyriaus gydytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, nuolat tobulina savo kvalifikaciją, susipažįsta su psichiatrijos naujovėmis ir pritaiko jas praktikoje. Skyriuje, kaip ir visoje ligoninėje, griežtai laikomasi konfidencialumo ir kitų medicininės etikos principų.