Stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėtis:

  • Rima Vaitkienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos strateginės plėtros skyriaus vedėja;
  • Laima Vaičiulienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento Sveikatos draudimo skyriaus vedėja;
  • Juozas Olekas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Vida Augustinienė – visuomenės atstovė;
  • Sergejus Andruškevičius – VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbo tarybos pirmininkas.

Tarybos sudėtis patvirtinta RVPL direktoriaus įsakymu Nr. V1-34a 2016 03 30 d. (įsakymo pakeitimas Nr. V1-80 2017 06 23 d.)