Medicinos studentams

Norintys atlikti praktiką ar savanoriauti – prašom kreiptis į Žmogiškųjų išteklių skyrių