09.22 kviečiame į. dr. Audriaus Plioplio paskaitą: Menas ar medicina?

Neuromenas – medicinos ir meno simbiozė

 Audrius Plioplys – neurologas ir neuromokslininkas ir įžvalgus menininkas… Jis apjungia pačias esmines šiuolaikinio meno sroves – abstrakčiąją tapybą, konceptualųjį meną, laikinas instaliacijas, fotografiją. Taip remdamasis vienos profesijos turiniu, papildo kitą.      Alan G. Artner „Chicago Tribune“

Rugsėjo 22 d. 18 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius) dr. Audrius Plioplys skaitys paskaitą „Menas ar medicina? Pasiekimai NeuroMene“.

Pranešėjas daugiau kaip 40 metų jis derina iš pažiūros du labai skirtingus pasaulius: meną ir mediciną. Dirbdamas neurologu, jis paraleliai kūrė unikalų daugiasluoksnį neuromeną, paremtą savo mokslinėmis analizėmis.

Įvairiapusiškuose šiuolaikinio meno kūriniuose (mozaikose, instaliacijose, netgi šilko skraistėse) atgyja ir susilieja magnetinio rezonanso smegenų tomografijos ir smegenų bangų vaizdai, ankstesnės kūrybos darbai. Juose neuroanatominiai, neurofiziologiniai ir meniniai sluoksniai persipina, yra modifikuojami, taip pasiekiamos ir atvaizduojamos gilesnės minčių ir sąmonės kertės. Visus šiuos elementus menininkas perkelia į savo kūrinius taip, kaip mūsų prisiminimai perduoda vizualinius impulsus į neaprėpiamus neuronų tinklus.

Dr. Audrius Plioplys savo kūriniuose analizuoja socialines aktualijas: lygias teises, imigraciją, individo pritapimą/ nepritapimą visuomenėje. Menininkas daug dėmesio skiria savo genealoginėms šaknims, todėl darbuose dažnai aptinkami lietuviški motyvai (gimtųjų jo protėvių vietų originalūs metraščių išrašai, tekstų, nuotraukų fragmentai ir pan.).

Pastaruoju metu daug dirbo su garsiuoju F.Voynich rankraščiu, jį analizavo, pristatė visuomenei savo įžvalgas. Šis rankraštis suteikė įkvėpimą ir idėjų neuromeno krypties kūrybai.

Keletas pranešėjo pasiekimų:

2012 m. paskelbtas Amerikos lietuvių bendruomenės „Metų žmogumi“ už vykdytą projektą „Viltis ir dvasia“ (angl. „Hope and Spirit“), skirtą šviesti visuomenę apie Stalino režimo vykdytą genocidą.

2013 m. sausio mėn. žurnalo „Neurology“ viršelį puošė menininko kūrinio „Sapnai/Paieškos“(angl. Dreams/Explorations) nuotrauka.

2020 m. rugpjūčio 11 d. „Chicago Gallery News“ meninę instaliaciją „Sakytas žodis“, Čiurlionio galerijoje, pripažino geriausia savaitės paroda Čikagoje.

Daugiau informacijos:

http://www.Plioplys.com/

https://www.SilkNeuroArt.com/

IG: @PlioplysArt

FB: @Silk NeuroArt