Pacientų lankymo taisyklės vykdant COVID-19 prevenciją

 

 • Asmenys, norintys aplankyti pacientą, turi iš anksto susisiekti su skyriaus, kuriame pacientas stacionarizuotas, personalu ir užsiregistruoti (nurodant lankomo paciento duomenis, lankytojo vardą, pavardę bei numatomą apsilankymo datą ir laiką). Skyrių kontaktus galite rasti čia: https://rvpl.lt/struktura-ir-kontaktai/skyriai/

 

 • Lankymo metu privaloma dėvėti kaukę ir antbačius, prieš ir po lankymo dezinfekuoti rankas. Jeigu kaukės neturite, prašome kreiptis į personalą.

 

 • Lankymo trukmė negali viršyti 15 min.

 

 • Vienu metu skyriuje negali būti daugiau nei 1 lankytojas. Per dieną gali apsilankyti ne daugiau kaip 5 žmonės, todėl rekomenduojame telefonu apie vizitą pranešti kuo anksčiau.

 

 • Prieš įleidžiant į skyrių, visiems lankytojams matuojama kūno temperatūra.

 

 • Lankytojai turi pateikti savo asmens dokumentą ir užpildyti klausimyną apie COVID-19 užsikrėtimo riziką ir/ar atsakyti į kontrolinius klausimus bei pasirašyti lankytojų registravimo žurnale.

 

 • Lankymas vyksta laikantis mažiausiai 1 m atstumo tarp žmonių, nekontaktuojant tiesiogiai su pacientu ar personalu (neliečiant, nespaudžiant rankos ir t.t.)

 

 • Draudžiama eiti į kitas skyriaus patalpas (palatos, tualetai, vonios ir kt.)

 

 • Atneštus daiktus personalas turi patikrinti. Draudžiami daiktai grąžinami lankytojui.

 

 • Siekiant apsaugoti kitų pacientų privatumą, skyriaus patalpose ir ligoninės teritorijoje draudžiama fotografuoti, filmuoti ir daryti garso įrašus.

 

 • Po kiekvieno lankytojo personalas turi dezinfekuoti baldus ir paviršius bei mažiausiai 10 min. vėdinti lankymo patalpą, todėl sekantis lankytojas galės užeiti po 15 min. pertraukos. Lankytojai laukia už skyriaus ribų.

 

SVARBU:

* Lankyti veiksnius pacientus gali tik tie asmenys, kurie nurodyti lankomo paciento Sutikimo dėl informacijos teikimo formoje Nr. KS F04/A. Esant sunkiai būklei, kai pacientas negali išreikšti savo sutikimo ar dėl jo sunkios būklės pacientas vertinamas kaip negebantis protingai vertinti savo interesų, sprendimą dėl paciento lankymo priima skyriaus vedėjas.