Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Ligoninės buities ir laisvalaikio bei kūrybos centrai – pagrindas išplėstinei psichosocialinei reabilitacijai

Kurį laiką BLC ir KC buvo įsikūrę skirtingos patalpose, ir socialiniai darbuotojai dirbo pagal atskiras programas. 2000 m. sujungus šiuos padalinius iš esmės pasikeitė abiejų centrų darbo sąlygos ir veiklos galimybės. Pacientai galėjo patys rinktis veiklos rūšį, keisti ją pagal savo sugebėjimus, pageidavimus, taip ugdydami ir lavindami socialinius bei bendravimo įgūdžius.      

BLC yra daug priemonių žaidimams ir aktyviam mankštinimuisi: biliardas, tenisas, šaškės, šachmatai, domino, dėlionės. Čia vyksta stalo žaidimų varžybos. Tam, kad būtų lavinami muzikiniai pacientų gabumai ir saviraiška, yra pianinas, akordeonas, gitara. Pacientai gali naudotis savo instrumentais. Yra aparatūra muzikai klausyti. Kartą per savaitę rengiamos repeticijos su muzikos vadovu pacientų vokaliniams ir muzikiniams poreikiams realizuoti. Periodikos skaitykla nuolat papildoma labdara. Žurnalų vartymas bei muzikos klausymas gana pasyvūs užsiėmimai, bet labai populiarūs tarp pacientų. Jau įrengta patalpa su kompiuteriais, kaupiami kompiuteriniai žaidimai, ne tik tenkinami šiuolaikiniai pacientų poreikiai, bet ir supažindinama su kompiuterijos pradžiamoksliu. Įgijus video aparatūrą, pacientai pamėgo žiūrėti filmus, patys dažnai organizuoja jų nuomą ir papildo videoteką.      

Kita BLC veiklos šaka – renginių organizavimas kelių skyrių ir ligoninės mastu. Tai –sporto, kultūrinės šventės, Užgavėnės, Joninės, Naujųjų metų minėjimai, teminės paskaitos, poezijos skaitymai, vakaronės, šokiai, saviveikla, koncertai, talkos. Parapijos bažnyčioje greta ligoninės organizuojamos Šv. mišios pacientams. Pacientai dažnai patys inicijuoja tokius kolektyvinius renginius. Daug pacientų pastoviai dalyvauja meninės saviveiklos repeticijose ne tik organizuotomis grupėmis iš skyrių, bet įsitraukia ir individualiai. Dalyvavimas ir asmeninė iniciatyva stimuliuoja bendravimą, stiprina pacientų tarpusavio ryšius. Socialiniai darbuotojai stengiasi įtraukti pačius pacientus į teminių renginių ruošimą, vertina jų iniciatyvą, skatina bendravimą ir aktyvumą. Palaikoma skyrių iniciatyva ruošti susitikimus tarp 2-3 skyrių, kviečiami svečiai iš kitų bendruomenių, klubų, dienos centrų ir pan.
Pacientai rūpinasi renginių vietos puošimu, jaukumu ir atributika. Renginiai vyksta ne tik patalpose, bet ir gamtoje, sporto aikštynuose. Geriausi ir aktyviausi dalyviai apdovanojami paprastai pačių pacientų paruoštais prizais ir diplomais, tai teikia džiaugsmo ir autoriams, ir laimėtojams.

Kūrybos centre (KC) sudarytos sąlygas pacientų individualiai kūrybinei saviraiškai, meninių sugebėjimų lavinimui bei pacientų užimtumui. Šiuo metu čia populiari grafika, tapyba, skulptūra, rankdarbiai, siuvimas, siuvinėjimas ir nedidelės apimties medžio darbai. Yra galimybės floristikos darbams (daromos kompozicijos iš džiovintų augalų). Supažindinama su origamio pagrindais – mokoma lankstymo iš popieriaus. Populiariausi karpiniai, pynimas, suvenyrų ir atvirukų gamyba iš įvairiausių medžiagų. KC veiklos tikslas – ne tiek užimti pacientus, kiek skatinti bei ugdyti jų kūrybinius sugebėjimus, įtraukti į kūrybinę veiklą kuo daugiau pacientų, juos padrąsinti ir padėti rasti savo kūrybinio realizavimo formą.
Pacientai KC dirba ne tik individualiai, bet ir kartu dalinasi savo patirtimi, vertina vieni kitų darbus. Tai išplečia bendravimo tarp pacientų rėmus, yra stimulas ir interesas kūrybai. Laisvas kiekvieno paciento pasirinkimas ir pavyzdys, stebint kitų darbą, vadovų metodiniai patarimai padeda konkretizuoti individualius pacientų planus, suformuoti ketinimus bei atskleisti netikėtus gebėjimus. Kūrybinė saviraiška – tai taip pat ir kelias įveikti žemą savęs vertinimą.
Pacientai KC konsultuojami, kaip dirbti su įvairiomis medžiagomis, supažindinami su naujomis technikomis. Čia yra kaupiama metodinė literatūra, albumai, žurnalai, ir tuo gali naudotis pacientai. Pacientų kūryba, rankdarbiai, suvenyrai yra saugomi ir siekiama daugumą jų eksponuoti. Įvairiomis progomis rengiamos parodos ligoninės patalpose, miesto salėse. Pacientai patys ruošia ekspozicijas, dalyvauja jų atidarymuose, lanko parodas. Pacientų kūrybos propagavimu siekiam palaikyti su ryšius visuomene ir parodyti įdomius autorius, supažindinti su psichikos ligonių problemomis ir galimybėmis. Pacientų kūryba (poezija, rašiniai, publicistika, piešiniai, nuotraukos ir pan.) publikuojami kūrybos almanache “Bičiuliai” pacientai nuolat raginami prisidėti prie leidinio ruošimo ir vėliau jo pristatymo. Sėkmingai naudojamos ir senos rašomosios mašinėlės, kuriomis pacientai mėgsta spausdinti savo kūrybą.
Pastebėta, kad parodos, publikacijos ir kitoks dėmesys pacientų kūriniams labai skatina autorių pasitenkinimą savo kūriniais, jų įvertinimu. Pacientų piešiniai, tapybos darbai ir kiti kūriniai pagal galimybes panaudojami spaudoje, moksliniuose darbuose konferencijų metu, plakatuose.
Pacientams išvykus iš ligoninės, labai svarbu toliau vystyti užsimezgusius ryšius, todėl palaikomas jų noras tęsti pradėtą veiklą ir darbą namie. Daugelis apsilanko KC, dalijasi savo planais, atneša savo kūrinius, atvyksta pasitarti, pabendrauti, gauti kūrybinį palaikymą, jų veikla domimasi, ir tai padeda buvusiems pacientams integruotis visuomenėje.
Ligoninės personalas ir pacientai nuolat supažindinami su psichosoacialinės reabilitacijos komplekso veikla. Kiekviename skyriuje yra informacija apie abu centrus, skelbiama apie numatomus planinius renginius. Kasdieninių užsiėmimų laikas centruose yra struktūruojamas: nustatomas užsiėmimų tvarkaraštis ir periodiškumas, kad būtų tolygiai paskirstytas visų skyrių pacientų srautas savaitės bėgyje ir užtikrintas optimalus įrengimų bei inventoriaus panaudojimas.
Kompleksas tapo labai populiarus dėl pacientų bendravimo ugdymo, galimybių užmegzti ir palaikyti tarpusavio ryšius. Itin svarbus kūrybinės bei socialinės patirties perteikimas tarp pacientų. Vis daugiau lankytojų patiria pasitenkinimą pasirinkta veikla ir savo vertės jausmą, kadangi, bendraujant kūrybinėje aplinkoje, yra pastebimi, įvertinami ir skatinami kiekvieno sugebėjimai bei pasiekimai. Susidomėjusiems veikla komplekse, galima rekomenduoti socialines paslaugas bendruomenės užimtumo centruose, kad būtų tęsiama ir užtikrinama buvusių pacientų psichosocialinė adaptacija visuomenėje ir individualus palaikymas.