Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Klinikinė laboratorija

Tel. (8 5) 267 18 09

Laboratorijos vedėja – laboratorinės medicinos gydytoja Indrė Basytė.
Laboratorijos administratorė – klinikos laborantė Rita Talalaitė.

Laboratorinė diagnostika – svarbi šiuolaikinės medicinos sritis, padedanti nustatyti tikslią ligos diagnozę. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) vadovybė ir darbuotojai siekia tokios darbo kokybės, kuri atitiktų tarptautinių standartų lygį ir užtikrintų savalaikį, patikimą ir kokybišką paciento laboratorinį ištyrimą.
RVPL Klinikinėje laboratorijoje tiriami tiek ligoninėje besigydantys, tiek ambulatoriškai besikreipiantys pacientai. Taip pat teikiamos ir mokamos paslaugos. Laboratorija dirba nepertraukiamai – visą parą. Laboratorinės diagnostikos tyrimai atliekami pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM 1999-09-02 išduotą licenciją Nr.621.
Kiekvienais metais klinikinėje laboratorijoje atliekama per 80 000 įvairiausių tyrimų. Sėkmingai bendradarbiaujama su kitomis medicinos laboratorijomis, todėl, esant reikalui arba pacientui pageidaujant, gali būti suteiktos plataus spektro laboratorinių tyrimų paslaugos.
2016 m. laboratorijoje įdiegta ESIS informacine sistema, darbe naudojamos naujausios informacinės technologijos, laboratorinė įranga atnaujinta, šiuolaikinė ir moderni. Visos darbo vietos kompiuterizuotos, naudojama brūkšninių kodų sistema. Tyrimai atliekami greitai pagal unifikuotas patvirtintas tyrimų metodikas ir procedūras. Rezultatai gaunami tikslūs ir patikimi.

Klinikinėje laboratorijoje dirba dešimt aukštos kvalifikacijos laboratorinės medicinos specialistų. Laboratorijos poskyriuose dirba 2 medicinos biologai ir 7 klinikos laborantai.

Klinikinė laboratorija sudaryta iš trijų poskyrių:
• Hematologinių tyrimų;
• Biocheminių ir imunologinių tyrimų;
• Bendrų klinikinių tyrimų.

Hematologinių tyrimų poskyryje moderniais analizatoriais atliekami kraujo tyrimai. Atliekant automatizuotą kraujo tyrimą pritaikoma šiuo metu moderniausia matavimo technologija – fluorescentinė tėkmės citometrija ir išmatuojami 24 kraujo parametrai. Tiriant šviesiniais mikroskopais atliekamas citomorfologinis kraujo ląstelių tyrimas, apskaičiuojamas procentinis kraujo ląstelių santykis (leukograma). Patologijos atveju aprašomi leukocitų morfologiniai pokyčiai, eritrocitų morfologija įvertinama nurodant jų dydžio, formos ir nusidažymo pokyčius, įvertinami trombocitai. Atliekant eritrocitų nusėdimo greičio tyrimus taikoma šiuolaikinė technologija – fotometrinė kapiliariškai sustabdyto tekėjimo kinetikos analizė, dėl to tyrimai atliekami kokybiškai ir greitai. Šiame klinikinės laboratorijos poskyryje taip pat tiriamos kraujo dujos ir pH.
Biocheminių ir imunologinių tyrimų poskyryje naujais moderniais biocheminiais analizatoriais nustatomi inkstų funkcijos rodikliai, kasos ir kepenų fermentai, kraujo mikroelementai, aterosklerozės žymenys. Laboratorijoje taip pat atliekamas smegenų skysčio biocheminis tyrimas, matuojama kraujo valproinės rūgšties ir ličio koncentracija. Automatiniais krešėjimo analizatoriais tiriami kraujo krešėjimo rodikliai, kurie išmatuojami greitai ir patikimai, nes nustatomi pagal plazmos viskoziškumo pokytį. Be to laboratorijoje atliekami narkotinių medžiagų, sifilio ir hepatito C atrankiniai tyrimai. Skydliaukės hormonai, lytiniai hormonai ir prokalcitoninas tiriami imunocheminiu analizatoriumi. Šiuo analizatoriumi kiekybiškai ir tiksliai nustatomas miokardo pažeidimo žymuo – didelio jautrumo troponinas I (TNHS).
Bendrų klinikinių tyrimų poskyryje nauju šiuolaikiniu pilnai automatizuotu analizatoriumi atliekami šlapimo tyrimai. Be to atliekami įvairūs mikroskopiniai tyrimai: šlapimo nuosėdų, lyties organų išskyrų tepinėlių ir koprologiniai tyrimai. Šiame poskyryje taip pat tiriamas smegenų skystis (likvoras). Apskaičiuojama likvoro citozė ir atliekamas citomorfologinis tyrimas. Atliekami slapto kraujo tyrimai.
RVPL Klinikinės laboratorijos kokybės ir darbo dokumentai parengti ir nuolat atnaujinami vadovaujantis standartų LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 15189:2013 reikalavimais. Klinikinė laboratorija kasmet sėkmingai dalyvauja tarptautinėse tarplaboratorinėse kokybės vertinimo programose. Tai motyvuoja nuolat gerinti darbo kokybę, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, diegti naujus pažangius tyrimų metodus.