Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Galvos smegenų sukeltieji potencialai

Sukeltieji potencialai pagal atsako pobūdį skirstomi į:

  • egzogeninius – naudojamus įvairių nervų sistemos dalių funkciniams pažeidimams nustatyti;
  • endogeninius arba „įvykio sukeltus“ – atspindinčius aukštesnes nervų sistemos funkcijas, tokias kaip dėmesys, sprendimo priėmimas, reikšmingos informacijos atskyrimas nuo nereikšmingos, informacijos įsiminimas ir išlaikymas.

Yra kelios endogeninių potencialų rūšys, kurios registruojamos ir analizuojamos ETGM skyriuje.

P300 potencialas. P300 tyrimo metu paprastai naudojamas „atsitiktinio įvykio“ metodas. Pacientui pateikiami dviejų rūšių, skirtingo tono garsiniai dirgikliai. Vadinamojo „dažno“ stimulo pasirodymo tikimybė yra didesnė negu „reto“ stimulo. Pacientas prašomas suskaičiuoti jam pateikiamus retus (reikšmingus) stimulus, o į dažnus (nereikšmingus) – nekreipti dėmesio. Reikšmingo signalo išskyrimas reikalauja sutelkti dėmesį, t.y. dirgiklį reikia atpažinti ir suskaičiuoti. Elektrinis smegenų atsakas į šį retą dirgiklį atrodys kaip didelė teigiamo potencialo banga, kuri pasiekia maksimumą apie 300 milisekundžių po reto dirgiklio pateikimo (todėl ji ir žymima P300). Tai yra susiję su procesais, vykstančiais smegenyse atpažįstant, įsimenant, skaičiuojant, t.y. apdorojant įvairią informaciją. Todėl toks SP tipas ir yra vadinamas kognityviniais SP, nes gali atspindėti pažintines nervų sistemos funkcijas.

Neigiama nesutapimo banga stebima, kai vienodų (homogeninių) klausos dirgiklių sekoje pateikiamas fizikiniais parametrais besiskiriantis dirgiklis. Neigiama nesutapimo banga – ikidėmesinis atsakas į dirgiklio pokytį, atspindintis trumpalaikę klausos atmintį, reikalingą dviejų, vienas po kito einančių dirgiklių palyginimui.

N400 banga – Tai su kalba susijęs kognityvinis sukeltųjų potencialų komponentas. Ji atsiranda apie 400 ms po žodžio, neatitinkančio sakinio semantinio konteksto. Ji susijusi su semantinės atminties organizavimu analizuojant žodžių poras ar ištisus sakinius. Tiriamajam žodis po žodžio pateikiami sakiniai, iš kurių vieni baigiasi teisingai, o kitų paskutinis žodis – neteisingas. Pavyzdžiui, teisingas sakinys – „Nakties dangus buvo pilnas žvaigždžių“, o neteisingas sakinys – „Nakties dangus buvo pilnas obuolių“. Pas sveikus žmones neteisingas sakinys iššaukia neigiamo potencialo bangą, o esant kai kuriems psichikos sutrikimams ji yra sumažėjusi arba visai neišryškėja.