Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Etgms istorija

ETGM skyriaus vedėjas Kastytis Dapšys

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų (ETGM) skyrius įkurtas 1999 m. kovo mėnesio 1 d. Skyriuje atliekami neurofiziologiniai tyrimai – elektroencefalografija (EEG) ir kognityvinių sukeltųjų potencialų (KSP) tyrimai, taip pat registruojamos elektrokardiogramos (EKG). Skyrius neatsirado tuščioje vietoje. Nuo 1974 metais Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje veikė CNS tyrimo laboratorija, kurioje ir buvo pradėti elektrofiziologiniai ir neurofiziologiniai tyrimai. Ilgus metus laboratorijai vadovavo prof. Gediminas Žukauskas. 1992 metais CNS tyrimo laboratorija buvo performuota į Intensyvios terapijos ir detoksikacijos skyrių ir Elektrofiziologinių tyrimų padalinį, kuris ir tapo ETGM skyriaus pirmtaku.

ETGM skyriuje be jau minėtų tyrimų kelis metus buvo atliekamos ir modifikuotos elektros impulsų terapijos (EIT) procedūros. Terminas „modifikuotos“ apibūdina modernų EIT procedūrų atlikimą, kai taikomi miorelaksantai ir trumpo veikimo anestetikai. Šiuo metu EIT procedūros atliekamos ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje.

Tuometinio ligoninės vadovo Dr. V. Mačiulio iniciatyva skyrius aprūpintas naujausia skaitmenine neurofiziologine aparatūra – šiuo metu turime du kompiuterinius elektroencefalografus, su kuriais be įprastinės EEG galima registruoti ir galvos smegenų sukeltuosius potencialus. ETGM skyriuje buvo pradėti pirmieji kognityvinių sukeltųjų potencialų tyrimai Lietuvoje. Nuo pat skyriaus įkūrimo įsisavinome ir intensyviai tyrėme P300 ir nesutapimo neigiamos bangos (angl. mismatch negativity) potencialus. Buvo surinkti sveikų žmonių duomenys ir apskaičiuoti normatyviniai parametrai, kuriais remiantis galėjome taikyti KSP klinikiniams tyrimams, kognityvinių funkcijų sutrikimams įvertinti. Nors EEG ir KSP klinikiniai tyrimai yra pagrindinis skyriaus darbas, tačiau, turėdami tokią aparatūrą, atliekame ir mokslinius tyrimus. Tyrėme naujos kartos antipsichotikų (risperidono, olanzapino, kvetiapino) įtaką P300 potencialui. Taip pat vertinome EIT procedūrų įtaką pacientų kognityvinėms funkcijoms.

Mokslinių tyrimų duomenys buvo pristatomi Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje, tokiuose žurnaluose, kaip „Medicina“, „Psichologija“, „Sveikatos mokslai“, „Laboratorinė medicina“, „Acta Neurobiologiae Experimentalis“, „Progress in Neuropsycho-pharmacology and Biological Psychiatry”, “Annals of Clinical Psychiatry”. Skaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose Hamburge, Berlyne, Ženevoje, Salonikuose, Montrio, Lisabonoje.

Norėdami neatsilikti nuo pasaulinių psichikos sutrikimo tyrimų tendencijų suprantame, kaip svarbu užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio tiriamaisiais centrais. Vien dalyvauti tarptautinėse konferencijose neužtenka, reikia intensyvesnio keitimosi žiniomis, metodologijomis. Todėl dalyvaujame Europos sąjungos remiamose mokslinėse programose. 2002 metais mūsų skyrius inicijavo ES remiamos „Leonardo da Vinči“ mobilumo programos projektą „Neurobiologų profesinio rengimo, tobulinimo ir įsidarbinimo galimybių plėtojimo programa”. Projektas įgalino įvairių sričių specialistus apsilankyti geriausiuose Europos mokslo centruose (Helsinkio, Oslo, Diuseldorfo universitetuose, EBNeuro kompanijoje, Florencijoje), susipažinti su naujausiais mokslo pasiekimais, perspektyvomis. Mūsų vykdyto projekto metu 15 neurofiziologijos, neurobiologijos ir informacinių technologijų specialistų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio medicinos įstaigų lankėsi EBNeuro kompanijoje, gaminančioje naujausią skaitmeninę neurofiziologinę aparatūrą. Projektas padėjo užmegzti dalykinius ryšius tarp respublikos medicinos įstaigų, atliekančių neurofiziologinius tyrimus. Mūsų ligoninės ETGM skyrius tapo savotišku centru, kuriame kitų Lietuvos gydymo ir mokymo įstaigų specialistai buvo apmokomi kompiuterizuotų skaitmeninių neurofiziologinių metodų. Skyriuje šiuo metu yra sukurtos techninės prielaidos telemedicinos principais paremtam informacijos apsikeitimui su kitomis panašaus profilio medicinos bei mokymo įstaigomis. Taip pat projekto eigoje buvo užmegzti ryšiai su Helsinkio universiteto BioMag laboratorija, kurioje stažavosi mūsų skyriaus darbuotoja M. Korostenskaja, 2006 metais apgynusi daktarinę disertaciją „Pacientų, sergančių šizofrenijos spektro sutrikimais, garsinės informacijos apdorojimo tyrimas su įvykiu susijusių potencialų (SĮSP) metodu: praktinis pritaikymas“. Helsinkio universiteto specialistai padėjo mums įsisavinti nesutapimo neigiamos bangos registravimo ir analizavimo metodiką.

2007 metais ligoninėje buvo taikoma metaglosoterapija – nemedikamentinis šizofrenijos sutrikimo gydymo būdas, praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje pasiūlytas Amerikos lietuvio Dr. A. Matulio. Šio metodo esmė – tai svetimos, anksčiau nesimokytos ir nežinotos kalbos mokymas. Naujos kalbos mokymasis sukuria emociškai neutralią sistemą, padedančią pacientui atsiriboti nuo liguistų išgyvenimų, suteikia asmenybei „švaraus mąstymo kampelį“, be to reguliari “smegenų mankšta” mokantis naujos kalbos gali pagerinti kognityvines funkcijas. Tyrėme šio metodo įtaką ilgai sergančių pacientų kognityvinėms funkcijoms, kurias vertinome registruodami P300 potencialą ir N400 bangą. N400 banga – tai galvos smegenų sukeltas potencialas, kuris atsiranda, jei tiriamajam pateikiamame sakinyje yra semantinio konteksto pažeidimas. Pavyzdžiui, jei sakinys baigiasi žodžiu, kuris visiškai netinka pagal prasmę ir daro sakinį absurdišku („Nakties dangus buvo pilnas… obuolių“). Sveikiems tiriamiesiems neteisingi sakiniai sukelia neigiamą bangą, kurios maksimumas stebimas apie 400 milisekundžių po paskutinio sakinio žodžio pateikimo. Buvo nustatyta, kad šizofrenijos sutrikimą turinčių tiriamųjų N400 banga arba buvo mažesnės amplitudės, arba visai neišryškėdavo.

2019 metais pradėtos transkranijinės magnetinės stimuliacijos (TMS) procedūros. Šis metodas savo esme ir veikimo mechanizmais panašus į elektros impulsų terapiją, tačiau stimuliacijos metu nėra sukeliamas traukulių priepuolis, todėl nereikia miorelaksantų ir anestetikų. TMS procedūros metu magnetine rite sukuriamas stiprus kintamas magnetinis laukas, kuriuo veikiama tam tikra apibrėžta smegenų žievės sritis. Keičiant stimuliacijos impulsų dažnį galima arba lengvinti žievės sužadinamumą arba didinti sužadinimo slenkstį. TMS, kaip ir EIT, dažniausiai taikoma gydyti depresiją, ypač jei yra kontraindikacijų elektros impulsų terapijai.

Siekis tobulėti ir noras ieškoti būdų, kaip užtikrinti pažangą psichikos ligų tyrime ir gydyme, neturėtų priklausyti vien nuo finansinių galimybių. Nors priklausome tokiai tiek ekonominiu, tiek moksliniu požiūriu, pajėgiai struktūrai kaip Europos sąjunga vis dar neišnaudojame jos teikiamų galimybių.  Neprarasdami noro siekti naujų tikslų tikime, kad palaipsniui atsivers ir naujos galimybės.