Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Biocheminiai ir imunologiniai tyrimai

Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas
Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas
Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas
Gliukozės toleravimo mėginys
Kreatinino koncentracijos nustatymas
Šlapalo koncentracijos nustatymas
Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas
Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas
Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas
Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas
Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas
Netiesioginio (nekonjuguoto) bilirubino koncentracijos apskaičiavimas
Kalio koncentracijos nustatymas
Natrio koncentracijos nustatymas
Chloridų koncentracijos nustatymas
Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas
K, Na, Li koncentracijos nustatymas
Geležies koncentracijos nustatymas
Fosforo koncentracijos nustatymas
Magnio koncentracijos nustatymas
Kraujo dujų ir pH tyrimas
Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas
Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas
Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas
Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas
Amilazės aktyvumo nustatymas
Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA)
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)
Laisvojo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu
Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu
Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu
Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas
Prokalcitonino kiekybinis nustatymas
Troponino I (Tn I) nustatymas
Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas
C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas
Kiekybinis baltymo likvore nustatymas
Kiekybinis chloridų likvore nustatymas
Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas
RPR kokybinė reakcija
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu (atrankinis)
Psichotropinių ir narkotinių medžiagų nustatymas (atrankinis)