9001 sert copy

new 2

A KmieliauskasDailininkas tapytojas, grafikas, skulptorius

Gimė:1932 03 08
Gimimo vieta: Olendernė (Alytaus rajone)

Nominacijos: A. Kmieliauskas apdovanotas tarptautinių ekslibriso parodų prizais, medaliais, premijomis.

1994 m. suteikta Lietuvos nacionalinė premija už Rainių Kančios koplyčios freskas (Telšių r.).

2007 m. apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

2007 m. – Benedikto XVI skirtu Popiežiaus Grigaliaus Didžiuoju ordinu.

2008 m. suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas.

2012 m. įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

2016 m. už Vilniui skirtą gyvenimo kūrybą menininkas apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle.

1939–1947 m. mokėsi Butrimonių (Alytaus r.) pradžios mokykloje ir Jiezno (Prienų r.) gimnazijoje, 1947–1949 m. – Butrimonių progimnazijoje. 1949–1951 m. – Kauno vidurinėje dailės mokykloje, kurią baigė aukso medaliu. 1951–1957 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar – Dailės akademija) tapybą. 1962–1979 m. dėstė piešimą ir skulptūrą Vilniaus vaikų dailės mokykloje. 1977–2005 m. – piešimą ir anatomiją Vilniaus dailės akademijoje. 1994 m. suteiktas profesoriaus vardas.

A. Kmieliauskas dirba skulptūros, grafikos, molbertinės tapybos ir freskos srityse. A. Kmieliausko kūryboje vyrauja religinė tematika, dažnai vaizduojama žmogaus figūra, būdingas tikslus anatominis piešinys. Menininkas sukūrė daugiau nei 80 granito ir marmuro skulptūrinių paminklų, ekslibrisų nutapė freskų, autoportretų, šeimos narių ir artimųjų portretų, rašytojų, aktorių, kitų visuomenės veikėjų portretų, abstrakčių formų kompozicijų, paveikslų įvairiose bažnyčiose.

Daug menininko darbų yra Vilniuje. Pirmasis jų – tai dar sovietmečiu, 1957–1959 m., iš akmens nukalta Šv. Kristoforo skulptūra, stovinti Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios kieme (Šv. Mikalojaus g. 4 ). Skulptūra turėjo būti pastatyta Rasų kapinėse kaip antkapinis paminklas Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos klebonui, kun. Kristupui Čibirui, bet nepavyko gauti leidimo. Kunigo Česlovo Krivaičio iniciatyva ji buvo pastatyta Šv. Mikalojaus bažnyčios kieme. Dėl šio paminklo skulptorius buvo pašalintas iš Dailininkų sąjungos (vėl priimtas 1975 m.). Menininkas taip pat sukūrė Vilniuje pastatytus paminklus lietuviams, žuvusiems Afganistano kare (2006 m., Šiaurės miestelyje) ir disidentui, kunigui B. Laurinavičiui (2010 m., Kalvarijų ir Žalgirio g. sankryžoje). A. Kmieliauskas sukūrė daug antkapinių paminklų žymiems žmonėms, palaidotiems Vilniaus kapinėse: Jurgio ir Marijos Šlapelių – Rasų kapinėse, rašytojų Liudo Dovydėno, Henriko Nagio, Norberto Vėliaus – Antakalnio kapinėse ir kt.

A. Kmieliauskas sukūrė freskas Vilniaus universiteto knygynui (1978 m.) ir Vilniaus universiteto rektorato iškilmių salei (1983 m.). Dailininko skulptūrinėje kūryboje išsiskiria iš marmuro iškaltas „Angelas“ (1997), stovintis Vilniaus jėzuitų gimnazijos kieme (Augustijonų g. 5). Gimnazijai nutapė ir freską „Mokslininkai“ (1996). 1993–1995 m. nutapė paveikslus Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios altoriams: „Kristaus prisikėlimas“ ir „Šv. Kazimieras“, „Šv. Andriejus Bobola“ ir „Šv. Ignacas Lojola“; arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretą Žvėryno bažnyčiai. Minėtini grafikos darbai, skirti Vilniui ir atlikti autorine technika: Vilniaus Šv. Onos bažnyčia“ (1977 m.), „Vilniaus bokštai“ (1977 m.), „Vilniaus universitetui – 400“ (1979 m.), „Vilniaus Bernardinų bažnyčia“( 1984).

Daug A. Kmieliausko kūrinių yra Vilniaus apskrities vietovėse. Širvintų rajone – Šv. Mykolo arkangelo skulptūra (2003 m.) Musninkuose, Mozės (2000 m.) bei Vytauto Didžiojo (2003 m.) paminklai – Kernavėje. Švenčionėlių bažnyčios šventoriuje (Švenčionių r.) pastatytas antkapinis kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklas. 2006 m. dailininkas sukūrė skulptūrą „Svajonė“ Vilnojos skulptūrų parkui (Sudervė, Vilniaus r.). Ši skulptūra buvo geriausiai įvertinta tarptautinio lauko akmens skulptūrų simpoziumo „Vilnoja 2006″ dalyvių.

Apie A. Kmieliausko gyvenimą ir kūrybą rašoma daugelyje leidinių. 2001 m. išleistas albumas „Antanas Kmieliauskas: skulptūra, freska, tapyba, grafika“, kuriame yra dailininko autobiografija, menotyrininkės N. Markauskaitės tekstai apie skulptūrą, freskas, tapybą. Daug įdomios informacijos apie dailininko asmeninį gyvenimą, tėviškę, jaunystės metus, skulptūrų kūrimo aplinkybes yra rašytojo A. Čepulio knygoje „Pokalbiai prie molberto“. Apie A. Kmieliauską ir jo kūrybą rašoma mokslininkės, socialinių mokslų daktarės, prof. O. Voverienės straipsnių rinkinyje „Tautotyros etiudai“, menotyrininko T. Sakalausko knygoje „Missa Vilnensis“, leidiniuose „Asmenybės. 1990–2015. Lietuvos pasiekimai“ , „Lietuvos dailininkų žodynas“ (T. 4.Vilnius, 2016), „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, „Lietuva: enciklopedija“ (T. 3, Vilnius, 2012), įvairių metų žinynuose „Kas yra kas Lietuvoje“ ir kt., taip pat periodikoje, internete.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ