9001 sert copy

new 2

Junija Galejeva – dailininkė ir muzikė. LRT radijo programos "Klasika" redaktorė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė.
Baigė muzikologijos magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tapyba susidomėjo 2008 m. kai įstojo į Savicko dailės mokyklą. Gavus mokyklos diplomą dvejus metus lankė tapybos studiją „Baltas kubas“. Nuo 2010 m. Junija Galejeva yra tapytojų grupės "Devyni vėjai" narė, dalyvauja pleneruose, grupinėse parodose, rengia personalines parodas.

Nematau didelio skirtumo tarp muzikos ir dailės. Muzikantai kalba apie melodijos piešinį, orkestruotės spalvas, dailininkai – apie spalvų sąskambius, ritmus, vieni ir kiti – apie harmoniją, kakofoniją, formą, akcentus ir t.t. Garsų deriniai jaudina panašiai kaip spalvų sąskambiai. Tapyboje, kaip ir muzikoje yra šviesos ir šešėlių žaismas, linijų kontrapunktas, kontrastai ir konfliktai, mintys, emocijos, aistros, būsenos. Tapyba moko matyti, kaip muzika moko klausytis, išgirsti.
Manęs dažnai klausia ką norėjau pavaizduoti viename ar kitame paveiksle. Jeigu mokėčiau išsakyti tai žodžiais, tuomet pasirinkčiau literatūrą, ne tapybą. Ir žiūrint kitų paveikslus manę pirmiausiai domina ne tai, ką autorius norėjo pasakyti, o tai, ką paveikslas sako man. Kviečiu savo žiūrovus nesistengti racionaliai suprasti kas pavaizduota, ar atspėti mano mintis. Kviečiu žiūrėti į paveikslą atvyra širdimi, taip, kaip yra klausomasi muzikos. Pajuskite vaizdo būseną ir jūs viską suprasit. - J.Galejeva

Atsiliepimai spaudoje:

"Junijos Galejevos „Preliudas“ skamba kaip grėsmingi klasikinės muzikos akordai. O J. Galejevos „Rytinė kava“ primena džiazą arba daro aliuziją (nebūtinai sąmoningai) į gėlių vaikų haliucinacijas. Jos „Puokštė“ savyje talpina bene visas paletės spalvas ir kažkokiu mistiniu būdu visos jos tarpusavyje dera." ( Austėja Mikuckytė. Tapybos universalumas. BERNARDINAI. LT. 2016.08.05)

„Ekspresyvumu ir spontaniška tapysena trykšta Junijos Galejevos „Eilėraštis" (Stasio Lauciaus eilėraščiui „Pasaka"). (Albertas Vaidila. Seime jubiliejinė paroda: žurnalistų poezija tapybos akiratyje. Lietuvos aidas. 2017.05.20)

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ