9001 sert copy

new 2

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

yra specializuota psichikos sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiama psichiatrinė pagalba: diagnozuojami ir gydomi psichikos sutrikimai, taikomos profilaktikos priemonės siekiant išvengti atkryčių, teikiama visokeriopa pagalba, padedanti pacientams prisitaikyti visuomenėje.

video-about

Naujienos

2017 m. birželio 22 d. gražią šventę ligoninės pacientams ir darbuotojams dovanojo Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (direktorė Renata Adamovič). Tai Vilniaus rajono savivaldybės dienos socialinių paslaugų įstaiga, teikianti pagalbą žmonėms ir šeimoms iš įvairių socialinių gyventojų grupių. Lankydamiesi centre seniūnijos gyventojai turi galimybę įdomiai ir prasmingai praleisti savo laisvalaikį bei lavinti pomėgius.

Koncertui Joninių išvakarėse programą paruošė du seniūnijos kolektyvai, vadovaujami meno vadovės Mirenos Kasperovič – „Nostalgija“ ir „Złota jesień“. Šventinio renginio dalyviai susipažino su skirtingų tautinių bendruomenių kultūriniu paveldu, prisiminė liaudiškas Joninių tradicijas ir dainas.

sutartis Birželio 16 d. Sveikatos apsaugos ministras ir medikų profesinių bendruomenių atstovai pasirašė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinę sutartį. Medicinos darbuotojams šis susitarimas leis užtikrinti palankias darbo sąlygas dėl laiko, trukmės, atostogų, o dirbantiems kenksmingomis sąlygomis gerės socialinės garantijos.

Skaityti daugiau >>>

Atsisiųskite sutartį

virselis vaiku "Šiame leidinyje nagrinėjome vaikų ir paauglių psichiatrijos istoriją nuo jos atsiradimo pradžios dvidešimto amžiaus septintajame dešimtmetyje iki 1990 metų, kai buvo atkovota Lietuvos laisvė ir prasidėjo naujas laikotarpis tiek mūsų šalyje, tiek ir specialybės raidoje. Knygelę rengėme naudojant esamą literatūrą bei gydytojų pasakojimus. Kol dar gyvi ir užmarštin nenuėję vyresnių kolegų prisiminimai, norėjome juos surinkti, apibendrinti ir paruošti šį leidinį, nes iki šiol spausdintos istorinės medžiagos apie vaikų psichiatrijos pradžią mūsų šalyje beveik nebuvo. Nagrinėjome mūsų specialybės ištakas, tuo metu veikusias tarnybas, jų kūrimąsi ir veiklos pobūdį, apimant specialistų profesinio rengimo ir tobulinimo ypatumus bei sąsajas su kitomis gretutinėmis specialybėmis. Tai, kad mes abi šio leidinio autorės esame skirtingo amžiaus, mums netrukdė, o padėjo dirbti, pasidalinti įžvalgomis ir prisiminimais, kartu aptarti ir plačiau pažvelgti į nagrinėjamą istorinį laikotarpį. Tikimės, jog ši knygelė bus įdomi ir naudinga įvairių kartų kolegoms, padės geriau suprasti vaikų ir paauglių psichiatriją, paskatins ieškoti tinkamų būdų sprendžiant visais laikmečiais iškylančius profesinius, organizacinius sunkumus."

Vita Poviliūnienė, Sigita Lesinskienė

Saulėtą pavasario penktadienį 2017 m. gegužės 5 d. ligoninės pacientai ir darbuotojai susipažino su šauniais kaimynais iš Naujosios Vilnios – artėjančios Motinos dienos proga koncertą mums dovanojo „Atžalyno“ mokyklos-darželio pradinukai. Net 65 vaikučiai, mokytojų ir vadovų suburti į įvairius meno kolektyvus, šurmuliavo konferencijų salėje pradžioje repetuodami, o vėliau nuoširdžiai ir smagiai rodydami savo gebėjimus ir talentus. Klausėmės solistų ir ansamblių atliekamų dainų, plojome ir judėjome pagal šiuolaikinių šokių ritmus, stebėjomės jaunųjų artistų drąsa ir pasitikėjimu savimi scenoje. Mažieji, padovanoję mums šventę, sulaukė daug dėmesio ir dėkingumo – jiems skyrėme aplodismentus, pačių iš popieriaus gamintas gėles, o saldžios staigmenos laukė ir smaližių. Dėkojame mokinius lydėjusioms direktorės pavaduotojai Rimai Rutkauskienei ir mokytojai Ingai Baublienei bei tikimės gražaus bendradarbiavimo ateityje.

 

Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriaus informacija

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ