Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės įvertinta kokybės valdymo sistema ir nustatyta, kad ji atitinka LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus "Antrinių ir tretinių stacionarinių ir ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų" srityje. Kokybės valdymo sistema sertifikuota nuo 2004-07-22 d.

padekosRVPL 0001