9001 sert copy

new 2

fotoGegužės 24-26 dienomis "Vanagupės" viešbutyje Palangoje vyko XIV tarptautinė SSL konferencija "Sveikatos stiprinimo, prevencijos ir gydymo integracija lėtinių ligonių sveikatos priežiūros sistemoje". Tai pirmoji tarptautinė SSL tinklo konferencija mūsų šalyje, įvykusi per tuos 11 metų, kai mūsų šalis įsijungė į šį judėjimą. Į konferenciją susirinko 280 svečių, neskaitant 60 dalyvių iš Lietuvos. Daugiausia svečių buvo iš Italijos - net 70, iš Airijos - 40, po 25 iš Danijos, Suomijos ir Estijos. Ne vien tik iš Europos Sąjungos, bet net iš JAV ir Kanados. Deja, iš artimiausių kaimynų - Latvijos tik vienas profesorius Dzervė (kardiologas).

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (RVPL), įsijungusi į šį judėjimą 2001 metais, yra kol kas vienintelė Lietuvoje psichikos sveikatos priežiūros įstaiga, pradėjusi ieškoti ir skatinti lėtinių psichikos ligonių sveikatos rezervus, nes vien tik gydymo ir paūmėjimų prevencijos jiems nebepakanka.

Psichiatrų sekcijos vadovas prof. H. Bergeris pateikė metinį pranešimą apie psichikos sveikatos stiprinimą. Konferencijos dalyviai išklausė per šimtą pranešimų 4 plenariniuose ir 16 sekcijų posėdžiuose, iš jų 15 pranešėjų kalbėjo apie psichikos ligas, 4 buvo iš Lietuvos, du iš jų pateikė mūsų ligoninės gydytojos A.Stigiene bei D.Survilaitė.

Palapinėje greta viešbučio buvo pristatyti stendiniai pranešimai, po 9 grupes per dieną, vienoje iš jų buvo 2 stendai iš RVPL (elektrofiziologo K. Dapšio ir psichoterapeuto V. Sruogos). Pirmąją stendinių pranešimų psichiatrijos sesiją vedė dr.V.Mačiulis, paskyręs pirmąją vietą Šiaurės Airijos pacientų stendui. Jame parodyta, kaip pacientų klubas gerina lėtinių psichikos ligonių reabilitaciją aktyviai bendradarbiaudamas su savivaldybe ir sveikatos priežiūros administracija.

Kitos dienos psichiatrijos sesijai pirmininkavusi D.Survilaitė atžymėjo ypač sėkmingą Šiaurės Italijos projektą, kuris pakeitė psichikos ligonio sampratą mokykloje, panaudojant kino filmą apie socialinio darbuotojo veiklą "Elingas". Deja, psichiatrų konferencijoje buvo tik saujelė, psichiatrijos stendų buvo tik dešimtadalis iš beveik pusantro šimto, todėl pirma vieta atiteko tiems, kurie rūpinosi net ne kitais ligoniais, o personalo sveikata.

Dalis pranešimų nebuvo susiję su sveikatos skatinimo strategija. Kaip pažymėjo Christine Deasy iš Limeriko universiteto Airijoje – asmens sveikata laikosi ant trijų nepainiotinų dalykų – prevencijos (sveikos gyvensenos, sveikatos tausojimo), priežiūros (gydymo ir reabilitacijos) bei promocijos (negalios mažinimo, įgalinimo funkcionuoti visuomenėje per nepanaudotus sveikatos resursus). Kiekviena iš šių trijų „pr-“ yra pakankamai plati. Deja, daugelis dar neskiria sanitarinio švietimo nuo sveikatos skatinimo, kuris labiausiai reikalingas žmogui susidūrusiam su lėtine liga.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ