9001 sert copy

new 2

Vienoje 2007 m. balandį vyko 15-toji tarptautinė SSL (Health Promoting Hospitals) konferencija. Lietuvai atstovavo prof. I.Misevičienės vadovaujama 40 asmenų delegacija. Iš mūsų ligoninės konferencijoje dalyvavo: psichiatrė D.Survilaitė, psichologė S.Marčėnienė, slaugos administratorė G.Bulzgytė ir socialinė darbuotoja F.Mickienė.

Lietuvos specialistai konferencijai pateikė 10 pranešimų. Psichiatrijos klausimams Vienoje buvo skirta atskira pre-konferencija ir 7 stendiniai pranešimai.

Du stendinius pranešimus pristatė mūsų darbuotojos: G.Bulzgytė - apie depresija sergančių ligonių slaugą RVPL ir S.Marčėnienė - apie 2006 m. kovą-rugpjūtį vykdytą metaglosoterapijos kursą su 15 pacientų, sergančių lėtine šizofrenija. Abu pranešimai jau atrinkti publikacijai internete.

Nuotraukose:

Danguolė Survilaitė - RVPL Biosocialinės ir bendruomeninės psichiatrijos sk.vedėja, prof.Irena Misevičienė - Lietuvos SSL tinklo koordinatorė, Sonata Marčėnienė - RVPL Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos centro psichologė, Fausta Mickienė - RVPL Socialinės pagalbos sk.vedėjos pavaduotoja, Genutė Bulzgytė - RVPL 7 sk. vyriausioji slaugos administratorė

Mūsų ligoninės delegacija su Švedijos Upsalos universiteto prof. W.Rutz'u.

 

Slaugos administratorė Genovaitė Bulzgytė

 
 
Psichologė Sonata Marčėnienė

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ