9001 sert copy

new 2

2010 m. rugsėjo mėn. 24 d. Šilutėje vyko XIV nacionalinė Lietuvos sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) asociacijos konferencija „Sveikatą stiprinanti ligoninė – sveika, saugi ir konkurencinga ligoninė“.

DSC07377XIV nacionalinė Lietuvos SSL konferencija vyko Šilutės krašte. Tai pirmą kartą rajono istorijoje surengta respublikinė medikų konferencija. Gausiai susirinkusius asociacijos narius bei prijaučiančiuosius jos skelbiamoms idėjoms, skambiomis, bet kiek nostalgiškomis dainomis pasveikino mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“.

Konferencijos tema Sveikatą stiprinanti ligoninė – sveika, saugi ir konkurencinga ligoninė“ pasirinkta neatsitiktinai. Ligoninė – svarbus ir labai sudėtingas sveikatos priežiūros sistemos komponentas. Vykstant sveikatos priežiūros sistemos reformų procesui, keičiantis šalies demografinei bei finansinei situacijai, ligoninės patiria didelį krūvį, įgyvendindamos pasikeitimus ir siekdamos pateisinti visuomenės lūkesčius. Nors tai nelengvas uždavinys – sveikatą stiprinančios ligoninės profesionaliu ir pasiaukojančiu darbu sėkmingai jį įgyvendina. 

Atidarymo metu kalbėjo LRS Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas profesorius, habil. daktaras Kauno medicinos universiteto klinikų generalinis direktorius Juozas Pundzius, LR SAM Specializuotos medicinos pagalbos skyrius vyriausioji specialistė Odeta Vitkūnienė bei Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis.

Konferencijos dalyviai išklausė žodinius pranešimus apie žmogiškųjų išteklių valdymą, sveikatos sistemos reformą ir pokyčių valdymą, buvo pristatytos sveikatos priežiūros įstaigų teisinio reguliavimo aktualijos. Profesorė Irena Misevičienė gvildeno tarptautinio SSL ir sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtros naujienas ir vadybos principų taikymą, diegiant sveikatos stiprinimo veiklas LSSA ligoninėse.

Konferencijos darbe aktyviai dalyvavo – pirmininkavo vienam iš posėdžių ir diskutavo aktualiais klausimais Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) direktorius med. dr. Valentinas Mačiulis. RVPL darbuotojai aktyviai dalyvauja SSL tinklo renginiuose – pertraukų metu buvo galima susipažinti su jų parengtu stendiniu pranešimu.

Didelio susidomėjimo sulaukė ir geros praktikos patirtis LSSA ligoninėse. Vilkaviškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Romualdas Sveikata kalbėjo apie valdymo ir struktūros pokyčius – aukštesnės kokybės paslaugų užtikrinimui: ligoninės vadovo poziciją, Šiaulių ligoninės onkologijos klinikos direktorė Rasutė Rezgienė apie gydytojo administratoriaus poziciją, remiantis išsamiu tyrimu, atliktu jos vadovaujamoje įstaigoje. Motinos ir vaiko slaugos vyriausioji specialistė iš LSMU Zita Zalskienė kalbėjo apie slaugytojo poziciją, pabrėždama, kad pokyčiai slaugoje yra vienas iš svarbiausių sveikatos priežiūros įstaigų sėkmingo vystymosi veiksnių.

Konferencijos metu į SSL asociacijos gretas priimtos dar dvi ligoninės.

Konferencija suteikė puikią progą išgirsti SSL asociacijos lyderių mintis, pasidalinti patirtimi bei aptarti ateities perspektyvas.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ