9001 sert copy

konfer sves el

 

Registracija ir pasitikimo užkandžiai prasideda nuo 10.30 val.

I dalis. 11.00–12.45 val. Lietuvos psichiatrų asociacijos Vilniaus krašto ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

II dalis. 13.00–15.30 val. Mokslinė – praktinė konferencija. Pirmininkauja: Ramunė Mazaliauskienė, LPA prezidentė, ir prof. Arūnas Germanavičius, VU, RVPL direktorius.

II DALIES PROGRAMA

Laikas Pranešimai Pranešėjai
13.00–13.10 val. Įžanginis žodis, sveikinimai. LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, VU atstovas
13.10–13.40 val. „Psichologinės traumos ir atsparumas paauglystėje“ Dr. Paulina Želvienė, dokt. Ieva Daniūnaitė, Monika Kvedaraitė, prof. dr. Evaldas Kazlauskas (VU Psichotraumatologijos centras)
13.40–14.10 val. „Prieraišumo vaidmuo paauglystėje: savižalos fenomenas“ Monika Misevičė, VU MF doktorantė, RVPL vaikų ir paauglių gyd.–psichiatrė Rimtautė Gumbienė, gyd. rezidentė, VU MF, Psichiatrijos klinika
14.10–14.25 val. „Vaikų potrauminio streso sutrikimo diagnostikos ypatumai teismo psichiatrijoje“ Sigutė Stanaitienė, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnyba, gyd.-vaikų psichiatrė, teismo ekspertė
14.25–14.55 val. „Disociacija ir psichologinė trauma: atsiradimo mechanizmai, klinikinis vaizdas, prognozė“ Ramunė Mazaliauskienė, gyd.-psichiatrė, psichoterapeutė, LPA prezidentė, LSMU MA Psichiatrijos klinika
14.55–15.40 val. „Ankstyvosios vaikystės traumos įtaka šizofreniniam procesui: teorija ir klinikinių situacijų valdymas“ Laurynas Bukelskis, Vilniaus m. psichikos sveikatos centras, dr. Sergejus Andruškevičius, RVPL

III dalis. 16.00–17.00 val. RVPL 115 metų jubiliejaus minėjimas.

Dr. Aistis Žalnora VU MF „RVPL istorijos aspektai“ (20 min)

Nusipelniusių darbuotojų apdovanojimai. Koncertas. Pažmonys.

Informacija apie ataskaitinį–rinkiminį Lietuvos psichiatrų asociacijos Vilniaus krašto susirinkimą ir apie konferencijos dalyvio mokestį >>>

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ