9001 sert copy

new 2

maltieteSocialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriaus darbuotojai yra užmezgę bendradarbiavimo ryšius su pacientams aktualias paslaugas bendruomenėje teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, tarp jų – su Maltiečiais ir jų įkurta Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT).

Socialiniai darbuotojai kreipiasi į šią tarnybą, organizuodami pavėžėjimo paslaugas pacientams, kai jie negali savarankiškai grįžti namo po gydymo ir nesulaukia artimųjų pagalbos. Su tarnyba taip pat teko bendradarbiauti ir koordinuoti paslaugas pacientams, siekiant užtikrinti, kad jie sulauktų reikiamos pagalbos ir paslaugų namuose. Didėjant bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis poreikiui, buvo nuspręsta ligoninės bendruomenę plačiau supažindinti su Maltiečių veikla bei galimybėmis kreiptis į juos dėl paslaugų, o specialistams – rekomenduoti šią organizaciją pacientams.

2017 m. spalio 17 d. mūsų įstaigoje svečiavosi MOPT Generalinio sekretoriato administratorė Jolanta Bielskienė, kuri pristatė šios institucijos veiklos sritis. Tai ne tik visuomenėje geriausiai žinoma karšto maisto tiekimo senyviems ir negalią turintiems žmonėms paslauga, bet ir bendravimas bei pagalba kasdieniame gyvenime, socialinė globa su kompleksine nuolatine specialistų (socialinių darbuotojų, psichologų, asmens sveikatos priežiūros, užimtumo specialistų ir kt.) pagalba, jau minėta pavėžėjimo paslauga, taip pat įvairiapusė socialinė pagalba vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų vaikų dienos centruose bei dėmesys ir turiningo laisvalaikio organizavimas neįgaliam jaunimui. Maltiečių atstovė suteikė išsamią informaciją apie kreipimosi dėl paslaugų tvarką ir sąlygas, papasakojo apie galimybę įsitraukti į savanorišką jų organizacijos veiklą.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ