9001 sert copy

new 2

virselis vaiku "Šiame leidinyje nagrinėjome vaikų ir paauglių psichiatrijos istoriją nuo jos atsiradimo pradžios dvidešimto amžiaus septintajame dešimtmetyje iki 1990 metų, kai buvo atkovota Lietuvos laisvė ir prasidėjo naujas laikotarpis tiek mūsų šalyje, tiek ir specialybės raidoje. Knygelę rengėme naudojant esamą literatūrą bei gydytojų pasakojimus. Kol dar gyvi ir užmarštin nenuėję vyresnių kolegų prisiminimai, norėjome juos surinkti, apibendrinti ir paruošti šį leidinį, nes iki šiol spausdintos istorinės medžiagos apie vaikų psichiatrijos pradžią mūsų šalyje beveik nebuvo. Nagrinėjome mūsų specialybės ištakas, tuo metu veikusias tarnybas, jų kūrimąsi ir veiklos pobūdį, apimant specialistų profesinio rengimo ir tobulinimo ypatumus bei sąsajas su kitomis gretutinėmis specialybėmis. Tai, kad mes abi šio leidinio autorės esame skirtingo amžiaus, mums netrukdė, o padėjo dirbti, pasidalinti įžvalgomis ir prisiminimais, kartu aptarti ir plačiau pažvelgti į nagrinėjamą istorinį laikotarpį. Tikimės, jog ši knygelė bus įdomi ir naudinga įvairių kartų kolegoms, padės geriau suprasti vaikų ir paauglių psichiatriją, paskatins ieškoti tinkamų būdų sprendžiant visais laikmečiais iškylančius profesinius, organizacinius sunkumus."

Vita Poviliūnienė, Sigita Lesinskienė

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ