9001 sert copy

new 2

Lt swiss progrStažuotė vyko pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Programos rėmuose buvo vykdomas projektas „Nuo būsenos priklausomas informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdavimo įdiegimas Lietuvoje"(CH-3-ŠMM-02/03). Dviejų savaičių (nuo 2016-02-17 iki 2016-03-01) stažuotės metu K. Dapšys susipažino su Berno Universitetinės psichiatrijos ligoninės struktūra, pagrindiniais skyriais, darbo principais.

Daugiau dėmesio buvo skirta Psichiatrinės neurofiziologijos laboratorijai, kurioje atliekami neurofiziologiniai tiek sveikų žmonių, tiek pacientų tyrimai. Stažuotės vadovas prof. Thomas Koenig supažindino su pagrindiniais neurofiziologiniais metodais, taikomais jų laboratorijoje. Buvo detaliai išnagrinėtas elektrinio neurovaizdavimo metodų taikymas nuo būsenos priklausomo informacijos apdorojimo tyrimui. Aptarti tiek topografinio vaizdavimo analizės metodai, tiek statistinės duomenų analizės, taikant pažangų randomizacijos principą, algoritmai. Nemažai diskutuota apie galimybes šiuos metodus pritaikyti Lietuvoje, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninės Elektrofiziologinių tyrimo ir gydymo metodų skyriuje.
K. Dapšiui buvo sudaryta galimybė susitikti su atskirų tyrimų krypčių specialistais ir su jais aptarti šių tyrimų pritaikymo galimybes praktikoje. Įvyko susitikimai su dr. Yasuke Morishima (transkranijinės nuostovios srovės stimuliacijos – tDCS - taikymo tyrimai), Anja Banninger (funkcinio magnetinio rezonanso – fMRI – ir su įvykiu susijusių potencialų – SĮSP – metodų derinimas).
Naudingas buvo susitikimas su transkranijinės magnetinės stimuliacijos (TMS) specialistu dr. Martin Jandl. K. Dapšys stebėjo gydomąją TMS procedūrą ir turėjo galimybę palyginti ją su analogiška procedūra, atliekama Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyriuje. Taip pat buvo sudaryta galimybė stebėti dvi elektros impulsų terapijos (EIT) procedūras, kurios atliekamos pacientams ir aptarti šio gydymo metodą su dr. Cornelia Landfester.

-Berno-universitetinė-psichiatrijos-ligonin

Berno Universitetinė psichiatrijos ligoninė

Naujasis-psichiatrijos-korpusas

Naujasis psichiatrijos korpusas

-Berno-psichiatrinės-ligoninės-Laboratorinis-korpusas

Laboratorijos korpusas

 

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ