9001 sert copy

new 2

virselis vaiku Išleistas naujas leidinys "Vaikų ir paauglių psichiatrijos ištakos". Plačiau >>>

atmintine virs Page 01

ATMINTINĖ BESIGYDANTIEMS RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖJE.
Atmintinė skirta supažindinti pacientus ir jų artimuosius su ligoninės vidaus tvarka.
Vilnius, 2014, 12p.

knygutes virselis LSV

2003-2013 metais ligoninės kolektyvo atliktų mokslo ir praktikos darbų apžvalga.

 

KatalogoVirselis

Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei 110 metų.
Tarptautinės ekxlibrisų parodos katalogas.  Vilnius, 2013. 152 psl.

v_maciulis_knygos_virs

Medicinos/ daktaras Valentinas Mačiulis : bibliografijos rodyklė / Lietuvos medicinos biblioteka, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė ; [sudarė Danutė Malakauskienė]. - Vilnius, 2008. - 84 p. : portr. - Asmenvardžių r-klė: p. 75-84. - ISBN 978-9955-22-219-4

 

RVPL pacientų kūrybos rinktinė "Bičiuliai": eileraščiai, prozos kūriniai,apybraižos, piešiniai bei tapybos darbai.
Leidinio sudarytojai - RVPL Socialinės pagalbos skyriaus darbuotojai.
Vilnius, 2005, 104p.

Respublikinė VILNIAUS psichiatrijos ligoninė 1903-2003 m.
Ligoninės istorijos apžvalga. RVPL. Vilnius, 2003.

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė: mokslinė ir pedagoginė veikla 2002-2006 metais.

 

SVEIKATOS STIPRINIMAS LIGONINĖSE: PARTNERYSTĖ, BENDRADARBIAVIMAS IR PASLAUGŲ KOKYBĖS TOBULINIMAS
IX nacionalinės sveikatą stiprinančių ligoninių konferencijos, įvykusios 2004 m. spalio 22 d. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, medžiaga. Vilnius, 2004, - 90p.

PSICHIKOS LIGŲ KLINIKA IR GYDYMAS
Mokslinės praktinės konferencijos, įvykusios 2004 m. gegužės 21 d. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, darbų rinkinys. Vilnius,2004, - 57p.

 

AFEKTINIAI SUTRIKIMAI
Tarptautinio simpoziumo, įvykusio 1998m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, medžiaga. Vilnius, 1998, - 122p.

Rūta Naudžiuvienė.
PSICHOLOGINIAI DONORYSTĖS ASPEKTAI
Šiame leidinyje analizuojami psichologiniai donorystės aspektai. Skirta įvairių sričių specialistams. Vilnius, 2004, 23p. 

    

Informacinio pobūdžio lankstukai (anglų kl. ir lietuvių kl.)
Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Vilnius, 2003.

ATMINTINĖ BESIGYDANTIEMS RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖJE.
Atmintinė skirta supažindinti pacientus ir jų artimuosius su RVPL ypatumais, gydymosi sąlygomis, svarbiausiomis tarnybomis ir vidaus tvarka.
Vilnius, 2003, 12p.

A.Šiurkutė, A. Gudelis, A. Abaravičienė. ŠIZOFRENIJOS GYDYMAS ILGAI VEIKIANČIAIS NEUROLEPTIKAIS.
Mokymo priemonė. Skiriama studentams medikams, psichiatrams rezidentams, gydytojams kusantams. Vilnius,2001, 48p.

VILNIAUS PSICHIATRIJOS KLINIKOS ISTORIJA IR GYDYTOJŲ MOKSLINĖ VEIKLA 1903-1993 M.
Psichiatrų mokslinės konferencijos, įvykusios 1993 m. gruodžio 17 d., medžiaga. Vilnius, 1993, - 112p.

A.Šiurkutė. PROLONGUOTO VEIKIMO NEUROLEPTIKAI.
Knygelėje svarstomi prolonguoto veikimo neuroleptikai, jų skyrimo klinikiniai aspektai. Jie dažniausiai skiriami sergantiems šizofrenija. Vilnius, 1996, - 31p.

A.Šiurkutė. ANTIDEPRESANTAI IR NORMOTIMIKAI.
Mokymo priemonė. Metodiniai nurodymai MF studentams, rezidentams ir gydytojams - kursantams.Vilnius, 1994, - 58 p.

A.Šiurkutė. POTRAUKIŲ SUTRIKIMAI.
Mokymo priemonė. Apsvarstyta ir patvirtinta VU Medicinos fakulteto tarybos posėdyje 1999 12 28, protokolo Nr. 3 (439). Vilnius, 2000, - 54p.

AKTYVI AMBULATORINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA (Rekomendacijos)
Parengė RVPL Konsultacijų ir metodikų skyriaus vedėjas gydytojas Algirdas Kaunas ir gyd. psichiatras Audrius Grigas.
Mokslinis redaktorius dr. V.Mačiulis
Skirta pirminėje psichikos sveikatos grandyje dirbantiems specialistams. Vilnius, 2000, - 16p. 

A.Gudelis, A.Liausėdas. VALGYMO SUTRIKIMAI.
Šiame leidinyje apibūdinami nervinės anoreksijos, nervinės bulimijos sukeliami sutrikimai, aptariamos gydymo ir profilaktikos galimybės. Skirta gydytojams.
Vilnius, 1999, - 38p.

A.Lapytė, J.Šurkus. TRUMPAS PSICHIATRIJOS TERMINŲ ŽODYNAS.
Mokslinis redaktorius dr. V.Mačiulis. Skirta ne tik medikams, psichologams, defektologams, juristams, bet ir platesnei visuomenei. Vilnius, 1996, - 86p.

A.Utkus. Vaistų nuo psichikos sutrikimų ir traukulių teratogeninis poveikis (Metodinės rekomendacijos).
Nėštumo metu tenka skirti psichotropinių preparatų, vaistų nuo traukulių, ir gydytojas turi žinoti apie tokių vaistų galimą teratogeninį poveikį. Nurodomas vaisto pavadinimas ir jo priklausomybė vienai ar kitai kategorijai. Vilnius, 1998, -78p.

ATMINTINĖ BESIGYDANTIEMS RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖJE.
Atmintinė skirta supažindinti pacientus ir jų artimuosius su RVPL ypatumais, gydymosi sąlygomis, svarbiausiomis tarnybomis ir vidaus tvarka.
Vilnius, 1999, - 8p.

NERIMAS IR BAIMĖ
Šiame lankstuke aprašyti nerimo simptomai, priežastys ir galima pagalba nuo nerimo ir fobijų kenčiantiems žmonėms. Skirtas plačiajai visuomenei. Vilnius,1998.

SOCIALINĖS FOBIJOS
Leidinėlyje aptariamos socialinių fobijų (baimių) sukeliamos bėdos ir galimi gydymo būdai. Lankstukas skirtas plačiajai visuomenei. Vilnius,1998.

ALZHEIMERIO LIGA
Leidinėlyje aprašyta ligos pradžia, atsiradimo priežastys (teorijos), ligos formos, rizikos veiksniai, tolesnė ligos eiga, vidutinė ligos trukmė bei galimas gydymas. Vilnius,1998.   

ŠIZOFRENIJA
Šiame lankstuke aprašyti ligos požymiai, eiga ir pasekmės, gydymas vaistais, reabilitacija. Leidinėlis skirtas plačiajai visuomenei. Vilnius,1998.

 

DEPRESIJA
I leidimas -1997 m.,
II leidimas - 1997 m.,
III leidimas - 1999 m.
Čia aprašyta didžioji depresija - viena iš depresinių ligų formų. Pateikiamos bendros žinios apie šią ligą, jos diagnostiką ir gydymą. Skiriama ligoniams, jų šeimų nariams bei plačiajai visuomenei.

ŠIZOFRENIJA.
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Viršeliuose panaudoti pacientų priešiniai iš RVPL 13-ojo vyrų sk. meno terapijos studijos "Paukštė". Vilnius, 1999. II leidimas, - 31 psl.

ŠIZOFRENIJA.
Atmintinė pacientams ir jų šeimoms. Vilnius, 1998. I leidimas, - 31p.

 Ligoninės specialistų straipsniai žurnalo "Sveikata" numeriuose.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

Go to top