9001 sert copy

new 2

Priėmimo kambario telefonas  -   267 18 40

Priėmimo skyrius dirba visą parą.


PRIĖMIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS:

  • pacientų, priėmimas, konsultavimas ir esant būtinosios pagalbos indikacijoms hospitalizavimas visą parą.
  • išsamios informacijos suteikimas apie šioje ligoninėje teikiamas nemokamas būtinosios pagalbos paslaugas ir mokamas paslaugas bei jų įkainius.
  • pacientų supažindinimas su stacionarizavimo tvarka, gydymosi sąlygomis, teikiamomis paslaugomis. Pacientų supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais asmens teises ir laisves, bei teisių ir laisvių apribojimo teisiniais aspektais.

Hospitalizacijos metu pacientas privalo turėti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Pensininko ar invalido pažymėjimą, darbo biržos registravimo pažymą, kompensuojamųjų vaistų pasą, jeigu buvo išrašomi lengvatiniai receptai.
  3. Psichiatro siuntimą stacionariniam gydymui.
  4. Esant būtinosios medicininės pagalbos indikacijoms, pacientai hospitalizuojami be siuntimo.
kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

Go to top