9001 sert copy

new 2

Vadovaujantis LR sveikatos sistemos įstatymu, LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.357 (LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-916 redakcija), LR sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.178 (LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-856 redakcija), LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 (2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1459 redakcija), LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-188 ir remiantis LR sveikatos apsaugos ministerijos 2008-12-09 raštu Nr. 10-(13.7-281)-7296 bei VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V1-94, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Būtinoji medicinos pagalba yra nemokama.

Už paslaugas reikia mokėti, kai:

1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

2. Pacientas draustas, bet kreipiasi be siuntimo;

3. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos.

Dėl mokamos paslaugos teikimo reikia kreiptis į paslaugą atliekantį specialistą arba į gydantį gydytoją.

Esant neaiškumams – kreiptis į ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai gyd. Juratę Lengvenienę ar gyd. Aliną Stigienę.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

Go to top